Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 17.5 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 17.5.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 17.5

Nowe wzory PIT-36 i PIT-36L

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych oraz formularzy POLTAX PIT-36(24) i PIT-36L(13), stosowanych do rozliczeń za rok 2017. Zakres obsługiwanych pozycji i działanie okien nie uległy zmianie.

Faktury do paragonów

W oknie rejestracji dostawy VAT lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, można zaznaczyć że rejestrowana jest „faktura do paragonu”. Sumy netto i VAT wykazywane w VAT-7, zestawieniu rejestrów dostaw VAT oraz zestawieniu pozostałych transakcji są pomniejszone o sumy netto i VAT dokumentów, w których zaznaczono „faktura do paragonu”.

Na końcu rejestru dostaw VAT, raportu pozostałych transakcji oraz w pliku JPK_VAT dopisywane są automatycznie korekty zmniejszające raport fiskalny o ww. sumy. Jeśli taka korekta występuje w rejestrze dostaw VAT, to przy jego wydruku pojawia się pytanie czy utworzyć też raport faktur do paragonów, które zostały uwzględnione w korekcie. Podobnie przy wydruku pozostałych transakcji.

INFORMACJA DLA PROGRAMISTÓW
Schemat plików wymiany, w wersji 5, został rozszerzony o informację, że faktura została wystawiona do paragonu.
Rozszerzenie polega na wprowadzeniu nowego atrybutu "do_par" elementu "rejVAT" dla dostaw. Wartość "tak" oznacza fakturę VAT wystawioną do paragonu.
Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał wartość inną niż 5, to Program ostrzega, że import może być niedokładny.

W module fakturowania, w oknie faktury można zaznaczyć że jest to faktura „do paragonu”. Zaznaczenie eksportowane wraz z fakturą do modułu księgowego, gdzie pojawia się w polu „faktura do paragonu” importowanego dokumentu. Podobnie jest dla faktur korygujących, z tym, że w oknie korekty początkowo podpowiada się takie ustawienie znacznika „do paragonu” jak w korygowanej fakturze. Można to ustawienie zmienić, zależnie czy korekta dotyczy też raportu fiskalnego.

Zmodyfikowano również import z plików KAMSOFT (KS-FKW-XML) uwzględniając świeżo dodane w tym formacie oznaczenie faktur do paragonów. W związku z tą zmianą do rejestru dostaw VAT są odtąd importowane nie tylko raporty fiskalne, ale też faktury VAT i ich korekty. Do ustawień importu dodano pole „Pomiń faktury do paragonów wystawione dla osób fizycznych”, którego zaznaczenie powoduje, że takie faktury dla osób fizycznych nie są importowane do rejestru dostaw VAT, a zatem nie są raportowane w JPK_VAT.

Kopiowanie faktur

W module fakturowania, faktury (i rachunki) mogą być odtąd kopiowane do schowka, a zgromadzone tam faktury mogą być wystawiane jednym poleceniem – „Wystaw wszystkie z datą:” – z zadaną wspólną datą i nowymi, automatycznie nadawanymi numerami. Służą do tego trzy nowe polecenia w menu „Tabela” okna faktur:

 • „Kopiuj do schowka” -> „bieżącą fakturę” – powoduje umieszczenie w schowku aktualnie zaznaczonej faktury. Polecenie to można też wywołać z menu kontekstowego otwieranego prawym guzikiem myszy, lub naciskając równocześnie klawisze [Ctrl] i [C].
 • „Kopiuj do schowka” -> „wiele faktur...” – powoduje wyświetlenie okna, w którym można podać rok i zakres numerów faktur, które mają zostać umieszczone w schowku. Dzięki temu użytkownicy wystawiający co miesiąc takie same faktury, mogą łatwo skopiować je z poprzedniego miesiąca, a następnie wystawić z aktualną datą.
 • „Pokaż schowek...” – powoduje otwarcie okna, w którym widać listę faktury umieszczonych w schowku. Lista uporządkowana jest po numerach NIP nabywców, by łatwiej było uniknąć wystawienia kilku faktur dla tego samego nabywcy. Oprócz wspomnianego wyżej polecenia „Wystaw wszystkie z datą:” wystawienia wszystkich faktury z listy, w oknie schowka jest też guzik do usuwania z listy pojedynczej, aktualnie zaznaczonej pozycji, oraz guzik do usuwania wszystkich pozycji z listy (tj. opróżnienia schowka).

Faktury są kopiowane do schowka z uwzględnieniem korekt. W przypadku gdy w schowku znajduje się faktura w walucie obcej, przy wystawieniu zostaje przeliczona według kursu waluty właściwego dla nowej daty wystawienia.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Przy pobieraniu danych z GUS, jeśli dla podanego NIP jest kilka działalności, to teraz dane ich wszystkich są przedstawiane na osobnych, ponumerowanych zakładkach. Do okna, z którego wywołano pobieranie danych z GUS, kopiowane są dane z wybranej zakładki.
 • W plikach JPK_VAT polskie numery identyfikacji podatkowej zapisywane są odtąd bez myślników, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.
 • Proponowane przy zapisie nazwy plików JPK są teraz krótsze, by można było te pliki bez zmiany nazwy wysłać przy użyciu aplikacji MF Klient JPK v2.0.
 • W przypadku gdy drogą elektroniczną przez pomyłkę złoży się zamiast VAT-UEK drugą deklarację VAT-UE za ten sam okres, deklaracja ta może zostać przyjęta przez bramkę Ministerstwa Finansów, ale potem zakwestionowana przez właściwy urząd skarbowy. Nie powinna być wtedy przyjmowana w programie za podstawę sporządzania korekt VAT-UEK. Po to wprowadzamy w menu „Deklaracja” -> „Zmień status” rejestru deklaracji nowe polecenie „Złożona omyłkowo”, którego wybranie powoduje, że deklaracja traktowana jest tak jakby była odrzucona przez bramkę Ministerstwa Finansów - tj. niezłożona.
 • W przypadku fakturowania według kursów ECB, dla walut, które nie są podawane w notowaniach ECB - np. UAH, CLP, ISK i XDR - program nie działał prawidłowo.
 • (wer. 17.5.11) Poprawiono problemy z formatowaniem raportów („Paski”, „Korekta raportu fiskalnego”).
 • (wer. 17.5.12) Importowane faktury do paragonów trafiają tylko do rejestru dostaw VAT.
 • (wer. 17.5.12) Dla faktur sprzedaży z plików Kamsoft importowane są dane nabywcy, a nie odbiorcy.

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-09 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.