Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 20.6.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.6.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.6

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G38U25 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zawieszanie działalności

Na stronie „Działalność” okna danych firmy, oraz w oknie danych źródła przychodów, można odtąd wpisać okresy zawieszenia działalności; listę okresów od daty do daty. Ostatni z takich okresów może nie mieć podanej daty końcowej, co oznacza że zawieszenie działalności jest bezterminowe.

Uwaga: Nie należy mylić daty końcowej okresu zawieszenia działalności z datą wznowienia działalności! Data wznowienia działalności to następny dzień po dacie końcowej okresu zawieszenia.

Przy tworzeniu nowej firmy na podstawie danych pobranych z GUS, pobierany stamtąd i zapisywany jest odtąd także okres zawieszenia działalności. Jeśli zawieszeń działalności było kilka, to GUS udostępnia informacje tylko o ostatnim.

Jeśli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie, a wszystkie źródła przychodów podatnika (w tym firmy, dla których rejestruje się dokumenty) opodatkowane w ten sposób mają przez jakiś cały miesiąc zawieszoną działalność, to w takim miesiącu zaliczka w uproszczonej formie na podatek dochodowy jest zerowa, a ewentualne składki na ubezpieczenie zdrowotne przenoszą się na następne miesiące. W oknie i na wydruku obliczenia zaliczek w uproszczonej formie, miesiące, w których działalność jest zawieszona, oznaczone są gwiazdką. Po zmianie okresów zawieszenia działalności w danych firmy lub źródła, zaliczki nie przeliczają się automatycznie. Trzeba otworzyć okno obliczenia zaliczek w uproszczonej formie i odpowiedzieć twierdząco na pytanie czy ma nastąpić przeliczenie z uwzględnieniem zmienionego okresu zawieszenia działalności, a następnie zapisać zmienione obliczenie.

W okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność (wg art. 22c ustawy PIT), do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wznowiono działalność (wg interpretacji Ministerstwa Finansów), środki trwałe nie podlegają amortyzacji (odpisy amortyzacyjne są zerowe).

Na wydruku karty środka trwałego jest wtedy informacja o okresach zawieszenia działalności wpływających na plan amortyzacji, jest też możliwość pominięcia pustej części planu amortyzacji wynikającej z bezterminowego zawieszenia działalności.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Ulepszono rozpoznawanie waluty podczas importu plików JPK_FA(3).
  • Jeśli faktura pro forma była wystawiana po fakturze, w której wybrano „Data otrzymania zapłaty”, to pola dotyczące płatności w fakturze pro forma były ustawione i zablokowane.
  • Przy ustawieniu „Wspólna numeracja faktur i rachunków”, jeśli wystawiono faktury pro forma, to nie działało poprawnie nadawanie nowych numerów faktur i sprawdzanie unikalności numerów.

DATA PUBLIKACJI: 2020-06-01 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.