Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 20.9 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.9.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.9

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G40U25 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Kody GTU

Wzór dokumentu elektronicznego JPK_V7 wprowadza dodatkowe, obowiązkowe oznaczenia niektórych dostaw towarów i świadczenia usług - „kody GTU”. GTU występujące w JPK_V7 (od GTU_01 do GTU_13) są w programie przedstawiane w postaci skróconej – 01 .. 13. Jeśli używany jest moduł fakturowania, to kod GTU można przypisać do towaru/usługi lub wprowadzić bezpośrednio w oknie pozycji faktury. W obu przypadkach kod GTU wybiera się ze słownika.

Do jednego towaru / usługi lub pozycji faktury przypisany może być maksymalnie jeden kod GTU. W oknie faktury lista pozycji ma nową kolumnę pod tytułem „GTU”, w której widać kody przypisane do poszczególnych pozycji. Kody GTU przypisane do pozycji danej faktury są przenoszone do modułu księgowego podczas eksportu-importu pliku wymiany XML.

Kody GTU można wprowadzić w module księgowym przy rejestracji dokumentu. Służy do tego słownik wywoływany naciśnięciem pola-guzika kodów GTU. Do jednego dokumentu może być przypisane wiele kodów GTU. Dlatego słownik pozwala zaznaczyć dowolną ilość kodów.

Oznaczenia typów dokumentów i procedur

W oknie rejestracji dokumentu wprowadzono wybór typu dokumentu. Zestaw wartości do wyboru zależy od tego, czy rejestrowany jest dokument sprzedaży, czy zakupu. Niektóre wartości zastępują stosowane wcześniej zaznaczenia, np. „faktura do paragonu” w przypadku sprzedaży, „metoda kasowa” w przypadku zakupu.

Procedury wprowadza się w oknie rejestracji dokumentu analogicznie jak kody GTU, wybierając dowolną ilość kodów ze słownika, który jest wywoływany naciśnięciem pola-guzika kodów procedur. Dla sprzedaży i zakupów są osobne słowniki kodów procedur. Część z tych procedur odpowiada zaznaczeniom wcześniej stosowanym w oknie rejestracji dokumentów - np. zaznaczeniu „sprzedaż wysyłkowa”, „faktura VAT marża”, „split payment”.

Podobnie jak kody GTU, typy dokumentów i procedur mogą być wprowadzone już w module fakturowania, i przeniesione stamtąd w drodze importu dokumentów. Oczywiście w module fakturowania wprowadzić można tylko typy dokumentów i procedury sprzedaży, i to nie wszystkie. W fakturze nie można wybrać typu dokumentu "RO" ( raport kasowy). Jeśli chodzi o procedury, to w fakturze oczywiście był i jest wybór procedur VAT marża, oraz zaznaczenie metody podzielonej płatności („split payment”). Teraz można też zaznaczyć, że nabywca jest powiązany z dostawcą wg art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Takie samo zaznaczenie można zrobić w danych kontrahenta; wtedy będzie się ono przenosić do faktury przy wyborze tego kontrahenta jako nabywcy.

Na wydruku faktury wymienione są teraz kody typu dokumentu, procedur oraz GTU właściwe dla danej dostawy.

Import z KS-FKW-XML (wersja 20.9.14)

W Programie linii TaxPro zaktualizowano format plików wymiany KS-FKW-XML do najnowszej wersji. Dzięki temu możliwy jest import oznaczeń niezbędnych w JPK_V7 z programów aptecznych firmy Kamsoft.

Inne ulepszenia i zmiany

 • W oknie parametrów wyciągu z rejestrów można zaznaczyć, że uwzględnione mają być tylko zapisy (sprzedaż izakupy) związane z procedurą VAT marża.
 • Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, dotychczasowy mechanizm składania plików JPK z danymi autoryzacyjnymi został wyłączony, a uruchomiony został zupełnie inny, nowy. Program zostały dostosowane do tego nowego mechanizmu. Zmiany są duże, ale niewidoczne dla użytkownika poza jedną: można teraz rejestrować pliki JPK z danymi autoryzacyjnymi, w celu późniejszej wysyłki seryjnej.
 • Ministerstwo Finansów poinformowało o aktualizacji certyfikatu środowiska testowego usługi JPK. Program instalują zaktualizowany certyfikat aby umożliwić wysyłkę na niby plików JPK.
 • Zmiany w plikach wymiany dokumentów
  Schemat plików wymiany XML został rozszerzony tak, by pliki te mogły zawierać nowe oznaczenia sprzedaży i zakupów stosowane w JPK_V7.
 • (wer. 20.9.10) Ulepszona restrukturyzacja bazy danych.
 • (wer. 20.9.14) Poprawione odświeżanie okna-listy deklaracji.
 • (wer. 20.9.14) Oznaczenia JPK_V7 na wydruku faktur tylko wystawionych po wrześniu bieżącego roku.

Informacja dla programistów

Rozszerzenie polega na wprowadzeniu nowych, opcjonalnych elementów w elemencie "/paczka/dokument/rejVAT":

 • "TypSprz" – oznaczenie dowodu sprzedaży. Element ten może wystąpić dla dokumentów dostaw. Wartością tego elementu jest jeden z kodów: "FP", "WEW", "RO".
 • "TypZak" – oznaczenie dowodu zakupu. Element ten może wystąpić dla dokumentów nabyć. Wartością tego elementu jest jeden z kodów: "MK", "WEW", "VAT_RR".
 • "ProcSprz" – oznaczenia procedur sprzedaży. Element ten może wystąpić dla dokumentów dostaw. Wartością tego elementu jest lista kodów ze zbioru: "SW", "EE", "TP", "TT_WNT", "TT_D", "MR_T", "MR_UZ", "I_42", "I_63", "B_SPV", "B_SPV_DOSTAWA", "B_MPV_PROWIZJA", "MPP".
 • "ProcZak" – oznaczenia procedur zakupu. Element ten może wystąpić dla dokumentów nabyć. Wartością tego elementu jest lista kodów ze zbioru: "MPP", "IMP", "MR_T", "MR_UZ".
 • "GTU" - oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług. Element ten może wystąpić dla dokumentów dostaw. Wartością elementu "GTU" jest lista kodów GTU. Przykładowo: jeśli dokument dotyczy dostaw o oznaczeniach "GTU_02", "GTU_07" i "GTU_11", to element "dokument" powinien zawierać element "<GTU>02 07 11<<GTU>".
 • "SprzKor" - data sprzedaży korygowanej wg art. 89a ust. 1 lub 4.

Wymienione wyżej wartości (kody) nowych elementów są wzięte ze schematu JPK_V7; tam podane są ich objaśnienia. Jeśli w elemencie występuje więcej niż jedna wartość, to powinny być one oddzielone spacjami. Atrybuty "do_par", "wysylka" i "split" elementu "rejVAT" oraz wartość "kasa" atrybutu "VAT" elementu "kontrahent" zostały usunięte. Numer wersji nowego schematu to 10. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał inną wartość, to Program ostrzegą że import może być niedokładny.


DATA PUBLIKACJI: 2020-10-12 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.