Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 20.15.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.15.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.15

Obsługa PPK w umowach zlecenia i o dzieło

Wpłaty na PPK i przychody z PPK są odtąd uwzględniane również w umowach zlecenia i o dzieło. Za miesiąc uzyskania przychodu z PPK przyjmujemy domyślnie miesiąc wystawienia rachunku do umowy. Jeśli użytkownik chce przyjąć inaczej, to musi sam wpisać odpowiednią kwotę w pole przychodu z PPK w oknie umowy/rachunku. Ułatwić to może znajdujący się obok tego pola guzik „wg r-ków z poprzedniego m-ca” (według rachunków z poprzedniego miesiąca), którego naciśnięcie powoduje wpisanie w pole przychodu z PPK sumy wpłat pracodawcy na PPK zapisanych w rachunkach wystawionych w poprzednim miesiącu (względem miesiąca wystawienia edytowanego rachunku).

Wpłaty na PPK z tytułu umów zleceń i o dzieło są uwzględnione w nowym „Raporcie dla PPK” (menu „Analizy” firmy). Raport uwzględnia wpłaty na PPK zapisane w rachunkach wystawionych w zadanym miesiącu. Jest to analogiczny raport do tworzonego na podstawie listy płac.

Przychody z PPK i wpłaty pracownika na PPK są wykazane w „Zestawieniu rachunków do umów” (menu „Zestawienia” pracownika).

Do wydruku rachunków z datami późniejszymi niż listopad 2020 r. używane są nowe szablony: „RkDziel2.rtf” i „RkZlec2.rtf”, które zawierają pola przychodu z PPK oraz wpłaty na PPK. Jeśli stare szablony „RkDzielo.rtf” i „RkZlec.rtf” były kiedyś zmodyfikowane przez użytkownika, to podobne modyfikacje trzeba wykonać w nowych szablonach.

Dodatkowe zabezpieczenia przed nieprawidłowym składaniem JPK_V7

Uwaga:
Polecenie „JPK_V7” w menu „Analizy” -> „Zestawienia VAT” okna-listy firm oraz okna-listy zarejestrowanych dokumentów służy wyłącznie do składania JPK_V7 po raz pierwszy za dany okres – nie do składania korekt. Korekty sporządza się wyłącznie otwierając i aktualizując JPK_V7 z rejestru deklaracji.

Bramka Ministerstwa Finansów przyjmuje niestety dowolną ilość pierwotnych JPK_V7 za dany okres. Wydaje też dla nich UPO. Dopiero potem urzędy skarbowe informują, że wszystkie, poza pierwszym, takie JPK_V7 za dany okres są złożone nieprawidłowo. Aby zapobiec takim sytuacjom uniemożliwiamy sporządzenie więcej niż jednego JPK_V7 za dany okres niebędącego korektą. Jeśli w rejestrze deklaracji jest JPK_V7, to nie można utworzyć kolejnego.

Jeśli doszło już do złożenia więcej niż jednego JPK_V7 za dany okres niebędącego korektą, i jest potrzeba skorygowania pierwszego z tych JPK_V7, to przydałoby się móc anulować kolejne, nieprawidłowo złożone JPK_V7 za ten okres. W tym celu umożliwiamy zmianę statusu JPK_V7 na „złożona omyłkowo”. W praktyce oznacza to, że taki JPK_V7 nie jest traktowany jako złożony, zatem korekty się do niego nie odnoszą.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Do opcji importu dokumentów z niektórych formatów, dodano wybór GTU, które będą wpisane do wszystkich dokumentów sprzedaży, w których nie ma GTU. Jeśli importowany dokument sprzedaży posiada już jakieś oznaczenia GTU, pozostaną one niezmienione.
    Opcja dostępna jest w oknie, w którym dokonuje się wyboru importowanego pliku.
    Ma to ułatwić pracę w przypadku dokumentów importowanych z plików JPK_FA, lub innych plików utworzonych programami, w których nie zaimplementowano oznaczeń JPK_V7. Użycie tej opcji ma oczywiście sens tylko wtedy, gdy cała sprzedaż związana jest z tymi samymi GTU.
  • Zmieniony symbol formularza przelewu generowany do JPK_V7.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.15.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.


DATA PUBLIKACJI: 2020-12-22 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.