Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 22.10.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 22.10.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G49U30 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.10

Nowe ulgi w PIT-5 i PIT-5L

Na stronie „Odliczenia od dochodu” okna PIT-5 oraz na stronie „PIT-5L” okna PIT-5L są trzy ulgi, które można stosować od stycznia 2022 r.:

  • ulga na powrót na terytorium Polski,
  • ulga dla rodziny (co najmniej 4 dzieci),
  • ulga dla pracującego emeryta.

Zaznaczenie którejkolwiek z tych ulg powoduje odliczenie od dochodu kwoty max. 85528 zł.

W PIT-5 od stycznia do czerwca 2022 r. można też zaznaczyć (na samej górze strony „Odliczenia od dochodu”), że ma być zastosowana ulga dla klasy średniej.

Dla powyższych ulg nie ma pozycji w formularzach PIT-5 ani PIT-5L. Dlatego zamiast drukować te formularze, lepiej drukować „wyliczenie zaliczki”, które zawiera nowe ulgi.

Nowe JPK_EWP(3)

Program dostosowano do nowych wzorów dokument elektronicznych: JPK_EWP(2) i JPK_EWP(3). JPK_EWP(2) obowiązuje za rok 2021, a JPK_EWP(3) za rok 2022. Te nowe wzory uwzględniają nowe stawki ryczałtu stosowane w poszczególnych latach. Ponadto, wzór JPK_EWP(3) umożliwia dołączenie (na życzenie urzędu skarbowego) wykazu środków trwałych. Wystarczy w tym celu odpowiedzieć twierdząco na pytanie „czy dołączyć do ewidencji przychodów wykaz środków trwałych”, które pojawia się podczas tworzenia JPK_EWP(3).

Uwaga: stosowana w Programie stawka "8,5% / 12,5%" jest w plikach JPK_EWP raportowana jako stawka "12,5%". Wynika to z tego, że wzór JPK_EWP odpowiada wzorowi ewidencji przychodów, a w nim przychody według art. 12 ust. 1 pkt 4 należy przyporządkowywać albo do stawki 8,5% albo do stawki 12,5%. Takie przyporządkowanie jest jednak praktycznie niemożliwe w przypadku spółek ze wspólnikami o różnych udziałach, jak i podatników posiadających kilka różnych ryczałtowych źródeł przychodów. Właściwe przyporządkowanie może nastąpić dopiero w miesięcznym obliczeniu ryczałtu właściciela.

Likwidacja środka trwałego przez zbycie

W związku z potrzebą szczególnego oznaczania w JPK_EWP(3) środków trwałych zbytych, w oknie likwidacji środka trwałego dodano pole, oznaczające że likwidacja to zbycie. W przypadku zbycia nie ma potrzeby podawania przyczyny likwidacji, bo nie jest ona dla środków zbytych zapisywana do pliku JPK_EWP.

Informacja o zbyciu jest odtąd widoczna w oknie i na wydruku karty środka trwałego, w oknie-liście środków trwałych (jako dodatkowa kolumna), może też służyć do filtrowania zawartości tego okna-listy. Przy filtrowaniu nadal można wybrać „Tylko niezlikwidowane” albo „Tylko zlikwidowane”.
Wybierając „Tylko zlikwidowane” można zaznaczyć, że chcemy zbyte lub niezbyte.


DATA PUBLIKACJI: 2022-06-13 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.