Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 22.15

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 22.15.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G52U32 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.15

Nowe wzory PIT-28(25) i załączników

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy: PIT-28(25), PIT-28/B(19), PIT/O(27), PIT-2K(9), oraz nowych wzorów dokumentów elektronicznych PIT/D, PIT/WZR i ORD-ZU, za rok 2022.

Główne zmiany w PIT-28(25) względem PIT-28(24) polegają na:

 • Uwzględnieniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152, 153 lub 154 ustawy o podatku dochodowym.
  UWAGA: niezerowa kwota przychodu objętego zwolnieniem powoduje automatyczne zaznaczenie w składanym zeznaniu odpowiedniej kratki „Korzystam z ulgi”.
 • Uwzględnieniu w obliczeniach nowych stawek podatku tj. 12% i 14%.
 • Odliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów a nie od ryczałtu.
 • Likwidacji ulgi e-Toll, a wprowadzeniu odliczenia wydatków na nabycie terminala płatniczego.
 • Zwiększeniu limitu kwoty przekazywanej na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego do 1,5% podatku należnego.

W załączniku PIT-28/B(19) uwzględniono nowe stawki podatku tj. 12% i 14%.

W załączniku PIT/O(27) są trzy nowe odliczenia od przychodu:

 1. składki członkowskie na rzecz związków zawodowych,
 2. wydatki poniesione w ramach ulgi na zabytki,
 3. wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), o których mowa w art. 26hc ustawy.

Ponadto w załączniku PIT/O(27) wykazuje się teraz dzieci uprawniające do ulgi dla rodzin 4+.

Zmieniona obsługa PIT/O(27)

W przypadku rozliczeń podatku dochodowego ryczałtem ewidencjonowanym, nadal nie jest dostępne odliczenie na dzieci. Jednak w części „E. INFORMACJA O DZIECIACH” załącznika PIT/O(27) dodano pozycje niezwiązane z odliczeniami na dzieci, a związanych z ulgą dla rodziny 4+. Powoduje to, że ilość dzieci wykazanych w części E. może być większa niż podana w części „C. ODLICZENIA OD PODATKU”. Dlatego dzieci w części E. dopisuje się teraz albo klikając na pustą zakładkę i wpisując dla niej kwotę odliczenia na dziecko lub ilość miesięcy (co skutkuje automatycznym wpisaniem kwoty odliczenia). Albo – od PIT/O(27) – zaznaczając, że na dziecko przysługuje ulga dla rodzin 4+. Wtedy dostępne do edycji staje się pole PESEL albo imię, nazwisko i data urodzenia.

Ponieważ w przypadku ulgi na dziecko kwota odliczenia zależy od tego które to kolejne dziecko, więc przyjmujemy że dzieci, których dotyczy ulga na dziecko, podaje się najpierw, we właściwej kolejności. Tak więc pierwsza zakładka dotyczy odliczenia na pierwsze dziecko, druga - na drugie, itd. W opisie zakładek dzieci, na które dokonuje się odliczeń, PESEL lub imię dziecka poprzedzone jest numerem kolejnym dziecka. Ilość takich zakładek z numerami - tj. ilość dzieci, na które dokonuje się odliczeń - jest automatycznie wpisywana w pozycję „liczba dzieci” w części „C. ODLICZENIA OD PODATKU”. Również automatycznie są tam wpisywane w wierszu „Ulga na dzieci” sumy odliczeń na wszystkie dzieci wykazane w części „E. INFORMACJA O DZIECIACH”, ograniczone wysokością podatku po odliczeniach poprzedzających w części C. ulgę na dzieci. Żadna pozycja w tym wierszu nie jest więc bezpośrednio edytowana, wszystkie wynikają z danych wpisanych w części E.

Opisana wyżej zmiana dotyczy wszystkich wariantów (wersji) załącznika PIT/O obsługiwanych w programie, zaczynając od PIT/O(17).

Dzieci, na które nie dokonuje się odliczeń, a są wykazywane tylko by uzasadnić korzystanie z ulgi dla rodzin 4+, należy dopisać w części E. na końcu.

Modyfikacja obliczeń składek zdrowotnych dla zasad ogólnych

W obliczeniu składek zdrowotnych właściciela od działalności na zasadach ogólnych obsłużone są zgodnie z wytycznymi ZUS, przypadki gdy na przełomie roku zmienia się forma opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt, lub odwrotnie, oraz gdy przy pozostaniu na zasadach ogólnych zmienia się sposób opodatkowania z liniowego na wg skali, lub odwrotnie.

Skracanie tekstów zakładek

W celu ułatwienia identyfikacji zakładek okien, a jednocześnie zmieszczenia na ekranie większej ich liczby, wprowadzone zostały dwie modyfikacje:

 1. W nagłówku głównego okna aplikacji widnieje (po jej nazwie) pełny opis aktywnego „podokna”.
 2. Teksty zakładek zostały skrócone względem pełnych opisów ich okien.

Sposób skracania tekstów w zakładkach można (do pewnego stopnia) ustawić w nowym menu „System” -> „Ustawienia” -> „Wygląd i obsługa okien” -> „Teksty zakładek”. Zawiera ono 3 opcje:

 1. „Pomiń fragment wyrażony ikonką”
  Zaznaczenie tej opcji (domyślnie zaznaczona) powoduje, że początkowy fragment tekstu wyrażający to samo co ikonka w zakładce (np. „Środki trwałe”, „Wyposażenie”, „Dokumenty”) nie pojawia się w zakładce.
 2. „Alias zamiast nazwy firmy”
  Zaznaczenie tej opcji (domyślnie zaznaczona) powoduje, że w zakładce widnieje alias (zdefiniowany w oknie danych firmy) zamiast nazwy skróconej firmy, pod warunkiem że alias jest niepusty. Oczywiście, im krótszy będzie alias, tym lepsze będą efekty.
 3. „Kod zamiast nazwiska właściciela”
  Zaznaczenie tej opcji (domyślnie zaznaczona) powoduje, że w zakładce widnieje kod (zdefiniowany w oknie danych właściciela) zamiast nazwiska właściciela, pod warunkiem że kod jest niepusty.
  Imiona właścicieli w ogóle nie pojawiają się w zakładkach. W razie potrzeby widać je w „dymkach” podpowiedzi do zakładek i w nagłówku głównego okna.

Zmiana ustawienia dotyczy okien i zakładek, które będą otwarte po jej dokonaniu; tekst wcześniej otwartych się nie zmienia.


DATA PUBLIKACJI: 2023-02-17 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.