Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Uaktualnienie programu Norma STANDARD 4.34
Lista zmian w programie
 
Program główny:
 • Dodano skalowanie okna wyboru znalezionych RMS.
 • Poprawiono łączenie nakładów na zestawieniu materiałów w przypadku, gdy jeden z łączonych miał ustawiony „nakład stały”. Program podczas łączenia zwiększał ilość danego materiału wybierając zużycie, które było w katalogu.
 • Poprawiono modyfikację wierszy dodatkowych obmiarów zawierających odwołania do pozycji w kosztorysach dodawanych do kosztorysu złożonego.
 • Poprawiano kontrolę wpisywania do nieistniejących pozycji. Program wpisywał odwołanie do ostatniej pozycji kosztorysu, teraz zasygnalizuje błąd.
 • Usuwanie informacji o narzutach przy zapisie kosztorysu i eksporcie jako przedmiar. Przy zmianie typu kosztorysu na przedmiar program pyta czy usunąć informację o narzutach.
 • Poprawiono mechanizm zmiany kolejności kodów CPV prezentowanych na stronie tytułowej. Przycisk "do dołu" był zawsze nieaktywny.

Obsługa katalogów norm:

 • Poprawiono obsługę komunikatów wyświetlanych podczas wstawiania pozycji z katalogów w sytuacji, gdy okno katalogów wyświetlane jest na stałe. Program pozwalał na ignorowanie komunikatów (pozostawały niezamknięte okienka) i przy kolejnym komunikacie występował błąd programu.
 • Poprawiono analizę wpisanej we właściwościach pozycji kosztorysu podstawy. Program wycinał część podstawy pozycji pochodzącej z katalogów TZKNC N-K/...

Obsługa baz cenowych:

 • Z płyty "Ceny średnie RMS (Intercenbud)" program importuje ceny średnie kosztorysowych stawek robocizny - średnie i regionalne.
 • Poprawiono kod generowany dla pliku importowanego cennika sprzętu z płyty ICB ceny producentów i dostawców.

Wydruki:

 • Zmieniono wydruk wartości podsumowań kosztorysu na stronie tytułowej. Jeżeli kosztorys nie zawiera VAT to wartości: podatek VAT, dodatków nie objętych VAT i brutto nie będą drukowane. W tym przypadku napis "kosztorys bez VAT" drukowany jest zawsze. Umożliwiono również zmianę opisów ("Wartość netto", "Podatek VAT", "Dodatki kwotowe" i "Wartość brutto") w opcjach wydruku strony tytułowej.
 • Hasła drukowane na stronie tytułowej dla wartości netto kosztorysu, podatku VAT, dodatków nie objętych VAT i brutto są teraz edytowalne (dialog edycji opcji druku strony tytułowej).
 • Dodano opcję drukowania stawki VAT w skróconych podsumowaniach następujących wydruków:
  - Kosztorys szczegółowy,
  - Kosztorys FIDIC,
  - Kosztorys uproszczony,
  - Kosztorysu inwestorski,
  - Kosztorys ofertowy,
  - Pozycje kosztorysu,
  - Pozycje kosztorysu inwestorskiego.
 • W stopce lub nagłówku dowolnego wydruku można umieścić nazwę drukowanego zestawu oraz nazwę stylu wydruku. W przypadku zestawu "Dowolny wybór" nazwa zestawu nie jest drukowana. W dialogu edycji stopki i nagłówka dodano przyciski wstawiające odpowiednie sekwencje sterujące. Należy pamiętać, że w Normie 4 każdy typ wydruku i każdy styl wydruku posiada własny format wydruku nagłówka i stopki. Dlatego, gdy chcemy umieścić odpowiednią sekwencję sterującą np. w stopkach wszystkich elementów wydruków we wszystkich stylach, należy przed ustawieniem zaznaczyć wszystkie elementy wydruku. Operację trzeba powtórzyć dla każdego stylu wydruku.

Importy/eksporty:

 • Modyfikacje importu z plików wydruków przedmiarów w formacie PDF:
  - Dodano odczyt z przedmiarów PDF wydrukowanych z programów: Seko, Widbud.
 • Usprawnienia działania importu:

- ulepszony mechanizm rozpoznawania wierszy (spłaszczanie wierszy nagłówków kolumn) i kolumn tabeli wydruku przedmiaru,

- poprawione wczytywanie wierszy obmiarowych, których wyliczenia zawarte są w nawiasach kwadratowych,

- rozpoznawanie i import obliczeń pomocniczych,

- dodana została obsługa przedmiarów, które mają niestandardową numerację,

- poprawiono wczytywanie wielolinijkowych wierszy obmiarowych,

- usprawniono automatyczne rozpoznawanie różnych kodowań znaków,

- polepszono rozpoznawanie podstaw pozycji,

- rozpoznawanie wydruku przedmiaru w PDF, jeżeli przedmiar nie był drukowany od początku strony,

- poprawione rozpoznawanie i wczytywanie zagnieżdżonych działów,

- możliwość wczytywania plików zaszyfrowanych - pojawi się pytanie o podanie hasła.

 • Poprawiono importy kosztorysów zawierających więcej niż 10 poziomów działów.

Nowe katalogi:

 • KNR AT-42 Okładziny ceramiczne w technologii Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd. I 2011]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR AT-43 0301,0302 - poprawiono tytuły tablic.
 • KNR 4-02, KNR 4-03, KNR 4-05, KNR 4-06 - kompleksowy przegląd, poprawa literówek, drobne zmiany norm i opisów.
 • KNR 2-15, KNR 2-18, KNR 2-20, KNR 7-12 - kompleksowy przegląd, poprawa literówek, drobne zmiany norm i opisów.
 • KNR-W 2-16, KNR-W 2-17, KNR-W 2-18, KNR-W 2-20, KNR-W 4-01, KNR-W 7-12 - kompleksowy przegląd, poprawa literówek, drobne zmiany norm i opisów.
 • KNR-W 4-03 0710 - zmieniono j.m. bednarki na [kg].

DATA PUBLIKACJI: 2011-04-27 » Pozostałe aktualności
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.