Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 22.22 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 22.22.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo po zalogowaniu na Konto klienta.Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G55U32 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.22

Zmiany w obliczeniu składek zdrowotnych od przychodów opodatkowanych ryczałtem

W maju br. ZUS umieścił na swojej stronie dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym dokumencie, w odpowiedzi na trzecie pytanie, ZUS określił jak obliczyć sumę składek należnych wykazywanych w rozliczeniu za 2022 rok (w pozycji 09 bloku XII ZUS DRA lub bloku III.F ZUS RCA), wypełnianym w deklaracji za kwiecień 2023 r., w przypadku gdy zmieniona została forma opodatkowania z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne według skali podatkowej za cały rok 2022. Przy takiej zmianie formy opodatkowania, w rozliczeniu rocznym uwzględnia się:

  • Składki należne za okres roku składkowego, który obowiązuje od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
    Jeśli wraz ze wsteczną zmianą formy opodatkowania z ryczałtu na skalę przedsiębiorca zgłosi wybór skali także dla roku 2023;
  • Składki należne za okres luty – grudzień 2022.
    Jeśli płatnik zmienia za rok 2022 formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową, ale od stycznia 2023 roku wybrał formę opodatkowania ryczałtem.

Zgodnie z powyższym, w naszym programie wprowadzona została zmiana w rozliczeniu rocznym w oknie obliczenia składek zdrowotnych od przychodów opodatkowanych ryczałtem. Jeśli za cały 2022 rok zaznaczono zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na według skali podatkowej, to suma składek należnych nie uwzględnia składki za styczeń 2022 roku. Dodatkowo, jeśli w 2023 roku przedsiębiorca wybrał opodatkowania na zasadach ogólnych (według skali lub liniowo), do tej sumy dodawana jest składka zdrowotna za styczeń 2023 roku. Przy przejściu z ryczałtu w 2022 roku na zasady ogólne w 2023 roku ta dodawana składka powinna wynosić 9% minimalnej podstawy wymiaru wynoszącej 3010,00 zł, czyli 270,90 zł. Jeżeli w tym przypadku przedsiębiorca w deklaracji za styczeń 2023 roku wyliczył inną składkę, to sam musi ją uwzględnić w rozliczeniu rocznym zamiast tych 270,90 zł.

Uwaga: Opisany powyżej przypadek zmiany formy opodatkowania wymaga przed utworzeniem deklaracji ZUS DRA/RCA za kwiecień 2023 roku przeliczenia i zapisania rozliczenia rocznego dla podatku zryczałtowanego za 2022 rok. Dokonuje się tego aktualizując i zapisując okno obliczenia składek zdrowotnych za 2022 r. dla przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Suma składek należnych jest odtąd prezentowana w osobnym polu w tabelce rozliczenia rocznego. Wskutek rozszerzenia okna obliczenia składek zdrowotnych o rozliczenie roczne, opisanej wyżej zmiany w definicji składek należnych, oraz umieszczenia w oknie podsumowania składek należnych, straciły sens kolumny niedopłat oraz podsumowanie dwunastu miesięcy. Dlatego zostały usunięte zarówno z okna jak i z wydruku.

Inne ulepszenia i zmiany

  • (wer. 22.22.4) Dostosowanie do najnowszej wersji wymagań Płatnika ZUS odnośnie pliku transportowego.
  • (wer. 22.22.6) Kolejne dostosowanie do kolejnych zmian Płatnika ZUS.

DATA PUBLIKACJI: 2023-05-15 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.