Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Uaktualnienie programu Norma STANDARD 4.40
Lista zmian w programie

Program główny:

 • Umożliwiono zmianę nazw stałych zdefiniowanych w parametrach kosztorysu. Zmiana nazwy w parametrach powoduje jej zmianę we wszystkich miejscach w kosztorysie.
 • Dodano sortowanie nakładów RMS wg cen i walut. Zmiana dotyczy widoków zestawień RMS oraz wydruków.
 • Nowa funkcjonalność programu - "Wskaźniki narzutów".
 • Zmiany w programie:
  • Menu główne (nie ma otwartego kosztorysu) - dodano menu "Wskaźniki narzutów" z dwoma poleceniami:
   • "Importuj" - wyświetla dialog importu wskaźników narzutów. Można importować poprzez rozpoznanie dysku (Intercenbud na CD, Sekocenbud RMS), wskazanie pliku (z Intercenbud lub bazy Sekocenbud RMS), System - Serwis Intercenbud (wyłącznie z Internetu).
   • "Pokaż tabele" - wyświetla tabelę z zaimportowanymi wskaźnikami narzutów (o ile są jakieś). Można usunąć wybrany poziom.
  • W menu "Narzuty" (kiedy aktywny jest widok "Narzuty") dodano dwa polecenia:
   • "Wskaźniki narzutów" - wyświetla tabelę zaimportowanych wskaźników narzutów. Można wybrać wydawcę (Intercenbud, Promocja), poziom, branżę i poszczególne wskaźniki i wczytać je do wskazanej tabeli narzutów kosztorysu. Kz domyślnie nie są zaznaczone. Jeżeli użytkownik zaznaczy, a w wybranej tabeli narzutów w kosztorysie nie ma Kz, natomiast jest ustawiona opcja doliczania Kz do ceny jednostkowej, to ustawiona zostanie stawka wczytana z bazy wskaźników. Program nie dodaje narzutów, jedynie zmienia stawki (rozpoznanie po skrócie) narzutów, które są we wskazanej tabeli w kosztorysie.
   • "Importuj wskaźniki" - wywołuje dialog importu wskaźnik (patrz. 1.a).
 • Do dialogu opcji kosztorysu dodano przycisk "Domyślne". Przycisk przywraca domyślne ustawienia programu dla aktualnie wyświetlanych opcji. Przycisk nie jest widoczny na stronach, na których przywracanie domyślnych ustawień programu nie ma zastosowania.
 • Rozszerzono opcje wyceny nakładów RMS o kryteria dostawców. W oknie "Uaktualnij ceny w kosztorysie" dodano opcję "Ceny dostawców". Po jej zaznaczeniu dostępne są następujące kryteria wyceny RMS wg dostawców:
  • uaktualnij wszystkich,
  • uaktualnij wybranych,
  • wyklucz wszystkich,
  • wyklucz wybranych.
 • Przy wycenie kosztorysu dodano możliwość anulowania operacji jeżeli użytkownik wybrał cenę nakładu na j.m. inną niż ma nakład w kosztorysie. Podczas wykonywania tej operacji pojawia się pytanie "Zmienić jednostkę miary z….. ?". Użytkownik miał do wyboru "Tak" lub "Nie". Odpowiedź "Tak" powoduje wyświetlenie dialogu z możliwością podania przelicznika. Po odpowiedzi "Nie" program wstawi nową cenę, ale j.m. nakładu nie zostanie zmieniona co oznacza, że cena nie będzie prawidłowa. Opcja "Anuluj", powoduje anulowanie operacji, tzn. że cena nakładu nie zostanie zmieniona.
 • Przywrócono pomoc kontekstową (dla poszczególnych kontrolek) w dialogach "Drukuj" i "Drukuj widok".
 • Dodano możliwość zmiany typu wiersza obmiarowego dla kilku zaznaczonych wierszy naraz.
 • Usunięto blokowanie do edycji kosztorysu na podstawie którego tworzono nowy kosztorys.
 • Poprawiona ochrona kosztorysu przed edycją. Jeżeli dopuszczono edycję tylko obmiarów to w zestawieniach RMS można było zmieniać np. nazwy nakładów.
 • Zmieniono domyślny szablon narzutów dla kosztorysu inwestorskiego. Zysk nie będzie już liczony od materiałów.
 • Wstawianie pozycji niekatalogowych. Program domyślnie ustawia jednostkę obmiaru taką jaka była ostatnio użyta. Wyeliminowano natomiast pytanie o podanie przelicznika, gdy użytkownik zmienia jednostkę na inną, o ile w pozycji nie ma żadnych nakładów.
 • W dialogu "Szukaj elementu RMS" dodano zakładkę "Dane oryginalne szukanego nakładu", na której zawsze prezentowane są dane szukanego nakładu. Dodany został również przycisk "Przywróć dane szukanego", który powoduje, że oryginalne dane szukanego nakładu zostaną wyświetlone w kontrolkach zakładki "Dane wyszukiwane".
 • Poprawiono prezentację danych w skróconym widoku "Przedmiar/Obmiar". Wartość obmiaru jest wyświetlana w wierszu pozycji. Dla sum częściowych i obliczeń pomocniczych nie są pokazane linie podsumowujące, ale wartości.
 • Dokonane zostały zmiany w domyślnych ustawieniach opcji prezentacji kosztorysu ("Widok pozycji" i "Widok zestawień").
 • Przy wstawianiu kosztorysu do kosztorysu, jak również przy wklejaniu pozycji skopiowanych z innego kosztorysu będą wczytywane również kategorie wstawianych pozycji. W przypadku wykrycia konfliktów (te same nazwy kategorii w obu kosztorysach mają przypisany różny kolor lub temu samemu kolorowi przypisano różne nazwy) pojawi się dialog, w którym użytkownik będzie mógł zdecydować o metodzie rozwiązania konfliktu.
 • Poprawiono wyświetlanie polskich liter w systemie pomocy kontekstowej dla kontrolek pod systemami Vista, Windows 7.

Obsługa katalogów norm:


 • Poprawiono wyszukiwanie KNR wg podstawy przy wywołaniu z dialogu edycji danych pozycji. Wyszukiwanie ignoruje teraz wielkość liter nazwy katalogu.
 • Ujednolicono działanie przeglądarki KNR przy wyszukiwaniu wg wpisanej podstawy - otwieranie znalezionego elementu.

Obsługa baz cenowych i kartotek


 • Dodano import wskaźników narzutów z następujących źródeł:
  • Serwis Intercenbud
  • płyty Intercenbud na CD (Ceny średnie lub Ceny dostawców)
  • Sekocenbud RMS (Promocja)
 • Podczas importu cen z serwisu Intercenbud lub z płyt Intercenbud, Ceny średnie lub Ceny dostawców albo z płyty Sekocenbud RMS, jeśli program rozpozna, że na płycie są również wskaźniki narzutów ustawi, na zakładce "Opcje importu", opcję importu tych wskaźników razem z cenami.
 • Umożliwiono import nowych cenników:
  • BISTYP-CONSULTING - Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych.
  • BISTYP-CONSULTING - Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych.
  • OWEOB PROMOCJA - Biuletyn cen ubezpieczeniowych (BCU).

Wydruki:

 • Zmiana zawartości zestawu wydruku z poziomu dialogu "Drukuj" powoduje zapamiętanie nowej zawartości zestawu na czas pracy programu. Teraz przełączenie zestawu na inny i ponowny jego wybór powoduje przywrócenie jego zawartości z pliku konfiguracyjnego.
 • Zmieniono rozkład elementów podsumowania kosztorysu na wydruku strony tytułowej - zmniejszono odstępy pomiędzy hasłami, a wartościami.
 • Wydruk narzutów na stronie tytułowej. Poprawiono wyliczanie ilości kropek oddzielających skrót narzutu od wartości.

Importy/eksporty:


 • Wprowadzono szereg zmian dotyczących m.in. importu plików PDF wygenerowanych za pomocą programów Zuzia i Rodos.
 • Aktualizacja importu i eksportu kosztorysu w formatach ATH i ATH2.
 • Po wykryciu różnic wartości obmiarów przy imporcie z ATH lub innych formatów będzie pokazana lista rozbieżności.
 • Poprawiono czytanie wsp. RMS przy imporcie z kosztorysu w formacie Rodos.

Nowe katalogi:


 • KNR DC-12 Linie światłowodowe FCA [DATACOMP wyd. I 2011]
 • KNR AT-28 Okablowanie strukturalne w technologii firmy TE Connectivity [ATHENASOFT wyd. II 2012]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:


 • KNNR 1 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów
 • KNNR 2 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów
 • KNR-W 5-10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów
 • KNR 9-22 0301 - poprawiono normy zużycia betonu
 • KNR 2-19 i KNR-W 2-19 - usunięcie podwójnego pytania o modyfikację (nawodnione grunty)
 • KNR-W 2-17 usunięcie zmian norm sprzętu przy modyfikacji ze względu na wysokość
 • KNR-W 2-02 0259 - dodano do opisu pozycji średnice zbrojenia
 • TP S.A.-040 0102-05-08 - poprawiono ilości rur w warstwach
 • KNR 4-07 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych przy pozycjach dodatkowych z założeń szczegółowych

DATA PUBLIKACJI: 2012-11-09 » Pozostałe aktualności
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.