Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Uaktualnienie programu Norma EXPERT 5.3.400
Lista najważniejszych zmian w programie

Program główny:
 • Wprowadzono obsługę wskaźników narzutów z cenników Intercenbud i Sekocenbud.
 • Dodano mechanizm przypisywania kategorii do pozycji kosztorysowych. Użytkownik może zdefiniować łącznie dwadzieścia cztery kategorie różniące się nazwą i kolorem czcionki. Domyślnie dostępne są trzy kategorie:
  • "Do uzupełnienia" (kolor czerwony),
  • "Do weryfikacji" (kolor niebieski),
  • "Zweryfikowane" (kolor zielony).
 • Nazwy przypisanych do pozycji kategorii pojawiają się w polu "Podstawa" w kolorze odpowiadającym kategorii.
 • Dodano również filtr o nazwie "Kategorie".
 • Rozszerzono opcje wyceny nakładów RMS o kryteria dostawców. W oknie "Uaktualnij ceny w kosztorysie" dodano opcję "Ceny dostawców". Po jej zaznaczeniu dostępne są następujące kryteria wyceny RMS wg dostawców:
  • uaktualnij wszystkich,
  • uaktualnij wybranych,
  • wyklucz wszystkich,
  • wyklucz wybranych.
 • Dodano brakujące pytanie o przelicznik po zmianie "j.m." w pozycji uproszczonej.
 • Program zapisuje zmiany w układzie kolumn w oknie „Dobór nakładów”.
 • Rozwiązano problem dotyczący sumowania dodatków w deskowaniach.
 • Poprawiono przypisywanie cech do działów w widoku "Kosztorysu".
 • Do widoków "Kosztorys" i "Przedmiar" dodano kolumnę "Cechy".

Import PDF:

 • Wprowadzono szereg zmian dotyczących m.in. importu plików PDF wygenerowanych za pomocą programów Zuzia i Rodos.

Import cenników:

 • Umożliwiono import nowych cenników:
  • BISTYP-CONSULTING - Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych.
  • BISTYP-CONSULTING - Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych.
  • OWEOB PROMOCJA - Biuletyn cen ubezpieczeniowych (BCU).

Narzuty:

 • Umożliwiono definiowanie narzutów dla pozycji uproszczonych.
 • Dodano wyświetlanie stawki "Kz" na widoku podsumowania.
 • Usprawniono edycję narzutów.

Wydruki:

 • Dodano obsługę opcji "Wytłuszczone wartości wliczone do obmiaru" na wydrukach: "Kosztorys szczegółowy", "Szczegółowa kalkulacja cen jednostkowych" i "Szczegółowy kosztorys FIDIC".
 • Poprawiono opcję sortowania kopii.
 • Rozszerzono możliwości definiowania obramowań w szablonach wydruków (linie wewnętrzne dla grupy elementów danego typu).
 • Umożliwiono zmianę formatu daty opracowania na stronie tytułowej.
 • Poprawiono drukowanie kosztorysu po wyłączeniu opcji "KWOTY" w oknie "Parametry wydruku".
 • Przyspieszono generowanie wydruków obszernych kosztorysów.

Menedżer katalogów:

 • Poprawiono odświeżanie kolumn w panelu "Nakłady poziomu".

Menedżer kartotek:

 • Dodano osobne słowniki cech dla pozycji i nakładów.

Nowe katalogi:

 • KNR DC-12 Linie światłowodowe FCA [DATACOMP wyd. I 2011]
 • KNR AT-28 Okablowanie strukturalne w technologii firmy TE Connectivity [ATHENASOFT wyd. II 2012]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNNR 1 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNNR 2 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR-W 5-10 - kompleksowy przegląd i usunięcie błędów.
 • KNR 9-22 0301 - poprawiono normy zużycia betonu.
 • KNR 2-19 i KNR-W 2-19 - usunięcie podwójnego pytania o modyfikację (nawodnione grunty).
 • KNR-W 2-17 usunięcie zmian norm sprzętu przy modyfikacji ze względu na wysokość.
 • KNR-W 2-02 0259 - dodano do opisu pozycji średnice zbrojenia.
 • TP S.A.-040 0102-05-08 - poprawiono ilości rur w warstwach.
 • KNR 4-07 - poprawiono wyświetlanie opisów tekstowych przy pozycjach dodatkowych z założeń szczegółowych.

Wykonanie Robót:

 • Wprowadzono szereg zmian w oknie "Drukuj widok".
 • Przywrócono działanie przycisku "ukryj pozycje" w panelu nawigacyjnym.
 • Poprawiono działanie opcji "Tylko pozycje o niezerowych wartościach wykonanych robót" (karta "Wydruki).
 • Poprawiono prezentację wartości w wierszach "Razem" na wydrukach "Rachunek ilościowy wykonanych robót" i "Zbiorczy rachunek ilościowy wykonanych robót".


DATA PUBLIKACJI: 2012-11-09 » Pozostałe aktualności
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.