Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 17.4 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 17.4.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 17.4

Nowe wzory VAT-UE(4), VAT-UEK(4) i VAT-27(2)

Moduł fakturowania przystosowano do współpracy z czytnikami kodów kreskowych 14-cyfrowych (ITF-14) i krótszych (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E) stosowanych powszechnie do oznaczania towarów. Czytnik musi pracować w trybie symulacji klawiatury, w którym zeskanowany ciąg kończy się znakami nowego wiersza (CR LF). Dla kodów UPC-E czytnik może być ustawiony na odczyt wszystkich ośmiu lub tylko sześciu środkowych cyfr. Przy czym w kodzie 6-cyfrowym brak cyfry kontrolnej uniemożliwia sprawdzenie poprawności kodu. W przypadku kodów UPC-E, w których pierwszą cyfrą jest zero (tzw. kody UPC-E0), ta pierwsza cyfra może być pominięta przez czytnik. Zatem wczytany kod będzie składać się z 7 cyfr. Pomijanie pierwszej cyfry kodu gdy jest ona różna od zera (równa 1; kod UPC-E1) jest niewskazane, bo uniemożliwi Programowi właściwe obliczenie i sprawdzenie cyfry kontrolnej.

Kody przy użyciu czytnika można wprowadzać tylko w trzech miejscach w programie:

 • W oknie faktury, gdy aktywnym polem jest lista pozycji, i zaznaczona jest „Nowa pozycja…”.
  Wtedy zeskanowanie kodu kreskowego spowoduje wyszukanie towaru w słowniku i jego dopisanie do listy pozycji w ilości 1. Jeśli towar o danym kodzie nie zostanie znaleziony w słowniku, to będzie można go dopisać, i kontynuować wprowadzanie pozycji. Ponieważ czytnik udaje klawiaturę, więc ten sam efekt, jak przy użyciu czytnika, można uzyskać wpisując ciąg cyfr kodu z klawiatury i naciskając klawisz „Enter”.
 • W oknie towaru, gdy aktywnym polem jest „Kod towaru”.
  Wtedy zeskanowanie kodu kreskowego spowoduje wpisanie cyfr kodu w pole „Kod towaru” i przejście do następnego pola. Pole kodu towaru zostało wydłużone tak, by pomieścić do 14 cyfr kodu kreskowego. W przypadku innych kodów, jakie funkcjonowały w Programie do tej pory, nadal obowiązuje ograniczenie długości do 10 znaków. Naciśnięcie guzika [OK] w oknie towaru powoduje sprawdzenie czy we wpisanym kodzie zgadza się cyfra kontrolna. Jest to szczególnie przydatne gdy cyfry kodu kreskowego wpisywane są z klawiatury.
 • W oknie słownika towarów, gdy ustawiony jest „Przegląd wg kodów” i aktywnym polem jest „Wpisz pierwsze litery kodu”.
  Wtedy zeskanowany kod zostanie wpisany w to pole, a na liście towarów zaznaczony zostanie towar o zeskanowanym kodzie (lub następnym, jeśli zeskanowanego kodu nie ma w słowniku).

Dłuższe uwagi na fakturze, słownik uwag

Zamiast dwóch pól uwag na fakturę w danych kontrahenta jest teraz jedno pole, w które można wpisać dłuższe uwagi, z ewentualnym podziałem na wiersze. Podobna zmiana została wprowadzona w oknie faktury, gdzie dodatkowo udostępniony został słownik uwag. Przywołuje się go naciskając guzik [Uwagi...] znajdujący się przed polem uwag. Można dopisywać uwagi do słownika, zaznaczając ewentualnie że są domyślne czyli mają być podpowiadane na każdej nowej fakturze. Można też oczywiście wybierać uwagi ze słownika, i wtedy dopiszą się do pola uwag na fakturze. Osobny słownik jest dla faktur, i osobny dla korekt.

Maksymalna długość pojedynczej uwagi w słowniku uwag to 255 znaków. Dotyczy to także uwag zaznaczonych jako domyślne. Jeśli potrzeba by na każdej fakturze podpowiadały się uwagi dłuższe niż 255 znaków, to można zdefiniować kilka uwag domyślnych. Będą one wtedy wpisywane na fakturę w kolejności alfabetycznej. Jeśli porządek takich uwag domyślnych jest istotny, to można zaczynać ich tekst od numeru – np. „1) Prosimy o terminową zapłatę.” – a lub tę, która powinna być pierwsza, zacząć od spacji.

Dla zwiększenia czytelności wydruku radzimy logicznie odrębne uwagi rozdzielać znakami nowego wiersza. Nierozdzielone w ten sposób uwagi będą drukowane jednym ciągiem, sformatowane inaczej niż w okienku edycyjnym w oknie faktury.

Inne ulepszenia i zmiany

 • W menu „Ustawienia -> e-Deklaracje -> Funkcje używane do podpisywania -> instalowane z certyfikatem” wstawiono pozycję „SimplySign”. Można wybrać tę nową pozycję jeśli chce się używać certyfikatu SimplySign dostarczonego przez Certum, przy pomocy biblioteki Cryptoki instalowanej z oprogramowaniem SimplySign Desktop. Podpis SimplySign powinien też działać jeśli w ustawieniach wybrano podpisywanie przy użyciu standardowych funkcji Windows.
 • (wer. 17.4.4) Poprawiony problem wywołujący błąd bazodanowy 3265 podczas eksportu faktur i tworzenia JPK_FA.

DATA PUBLIKACJI: 2017-07-11 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.