Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 19.7.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 19.7.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Przypominamy:
Od 1 stycznia 2020 r. oprogramowanie Puzzle / TaxPro nie będzie wspierać Windows starszych niż Windows 7 / Windows 2008R2. Po tej dacie instalacja nowych wersji Programu nie będzie możliwa na starszych systemach.

Zmiany w wersji 19.7

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G36U24 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Split payment - mechanizm podzielonej płatności

Według art. 106e ust .1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług od 1 listopada 2019 roku faktura, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15000 zł (art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców), powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Wymóg ten nie dotyczy wszystkich faktur, a jedynie tych obejmujących dokonaną na rzecz podatnika VAT dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy VAT.

W związku z w oknie wystawiania faktury i w oknie rejestracji dokumentu znajduje się nowe pole: „Split payment”, któreg zaznaczenie powoduje, że dla faktury stosuje się mechanizm podzielonej płatności. Na wydruku takiej faktury znajduje się wtedy odpowiedni dopisek: „mechanizm podzielonej płatności”.

Ten nowy atrybut jest uwzględniany przy eksporcie i imporcie dokumentów w formacie „Puzzle XML”, a także przy eksporcie i imporcie baz danych.

W wyciągu z rejestrów, gdy za źródło wybierze się „Wprowadzone dokumenty” lub „Rejestr dostaw VAT”, można zaznaczyć „Tylko split payment”, co spowoduje że wyselekcjonowane zostaną tylko dokumenty z podzieloną płatnością.

Zmiany w schemacie xml

Schemat plików wymiany XML został rozszerzony o informację dotyczącą stosowaniu metody podzielonej płatności. Rozszerzenie polega na wprowadzeniu nowego atrybutu "split" elementu "/paczka/dokument/rejVAT". Atrybut ten może wystąpić dla dokumentów dostaw. Wartość "tak" tego atrybutu oznacza, że dla takiego dokumentu stosuje się mechanizm podzielonej płatności. Jeśli dla dokument nie stosuje się tego mechanizmu, to atrybut "split" nie powinien wystąpić.

Numer wersji nowego schematu to 9. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał inną wartość, to Program ostrzeże że import może być niedokładny.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Podczas importu plików JPK_VAT lepiej rozpoznawana jest, w przypadku małych kwot netto, sprzedaż ze stawką obniżoną i sprzedaż usług taksówkowych. Obie te sprzedaże zapisywane są w plikach JPK_VAT łącznie, i przy małych kwotach netto zaokrąglenia VAT powodowały, że program miał problemy z rozpoznaniem stawki podatku na podstawie stosunku VAT do netto.
  • Przed zapisem rejestrowanego dokumentu sprawdzane jest czy NIP kontrahenta jest inny niż NIP firmy, w której rejestrowany jest dokument. Jeśli są takie same, to pojawia się odpowiednie ostrzeżenie.
    Analogiczne sprawdzenie jest też odtąd wykonywane przy tworzeniu raportu „Kontrola zapisów” -> „Inne wady”, gdzie NIP’y identyczne z NIP’em firmy są zaznaczane literą "F".
  • W ustawieniach wybór funkcji używanych do podpisywania dodano bibliotekę instalowaną z oprogramowaniem dla karty Graphite oferowanej przez KIR.
  • Do okienek służących do wprowadzania liczb (kwot) dodano obsługę Schowka.

DATA PUBLIKACJI: 2019-11-07 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.