Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Uaktualnienie programu Norma PRO 4.36
Lista zmian w programie

Program główny:
 • Wycena kosztorysu na podstawie innego kosztorysu: dodano wyszukiwanie nakładów wg nazw. W poprzednich wersjach programu wyszukiwano w innych kosztorysach tylko wg indeksów.
 • Poprawiono prezentacje dialogów wielozakładkowych z możliwością zmiany wymiaru. Dolne przyciski były umieszczone zbyt nisko.
 • W dialogu dodawania działu zastąpiono tekst "Poziom następny" na tekst lepiej oddający znaczenie operacji: "Poziom nadrzędny".
 • Zmiany w obsłudze skrótów klawiszowych:
  • - Ctrl+A - w poprzednich wersjach programu skrót oznaczał przywrócenie wykonania ostatniej cofniętej operacji; od wersji 4.36 oznacza zaznaczenie wszystkich elementów zestawienia,
  • - Ctrl+Y - oznacza przywrócenie wykonania cofniętej operacji (poprzednio Ctrl+A),
  • - Ctrl+F - dodany skrót dla operacji "Znajdź...",
  • - Ctrl+H - dodany skrót dla operacji "Zamień teksty...".
 • Rozbudowano mechanizm zamiany tekstu w opisach (dodano skrót Ctrl+H). W zależności od rodzaju widoku kosztorysu dostępne są opcje zamiany tekstów w:
  • - opisach pozycji,
  • - nazwach działów,
  • - komentarzach do pozycji,
  • - znacznikach pozycji,
  • - komentarzach do obmiarów,
  • - nazwach nakładów.
 • Poprawiono kopiowanie pozycji zawierającej odwołanie do obmiaru pierwszej pozycji kosztorysu. Mogło powodować sygnalizację zapętlenia odwołań.
 • Dodano nowy filtr pozycji: "Pozycje ze znacznikiem".
 • Udoskonalono algorytm wyliczania stawki narzutu z podanej wartości kwotowej.
 • Przedmiar: odwołania do pozycji nieaktywnych nie może przenosić wartości jej przedmiaru.
 
Obsługa katalogów norm:
 • Pomijanie pozycji niekatalogowych przy przywracaniu nakładów RMS z bazy KNR.
 • Dodano wstawianie automatycznie spacji za nazwą katalogu, gdy po wpisaniu nazwy użytkownik kliknie przycisk Enter. Spacja nie była dodawana w katalogach zawierających śródtytuły.
 • Z wyszukiwania w katalogach wg wprowadzonego tekstu wyłączono śródtytuły.
 
Obsługa baz cenowych:
 • Rozpoznanie płyty Sekocenbudu zawierającej tylko cennik z cenami materiałów producentów i dostawców.
 • Wczytywanie plików cenników RMS zapisanych w formacie ICB 2.1 (dodano informację "Symbol u dostawcy").
 • Rozpoznawanie płyt Intercenbudu zwierających cenniki RMS zapisane w formacie ICB 2.1.
 • Cenniki BCO (Promocja) zawierają teraz opisy obiektów w formacie zbliżonym do HTML. Przy imporcie znaczniki HTML usuwane są z opisów, aby w przypadku wstawienia obiektu do kosztorysu obiektu jego opis zawierał tylko niezbędny tekst.
 • Usunięto zbędny komunikat o konieczności konwersji baz do aktualnej wersji, jaki pojawiał się po operacji wyszukiwania pozycji w cennikach CJP wybranych baz.
 
Importy/eksporty:
 • Poprawki w imporcie z wydruku w formacie PDF. Między innymi:
  • - wczytywanie numeru specyfikacji technicznej,
  • - poprawiono wczytywanie polskich znaków,
  • - dodano import kosztorysów uproszczonych w formacie programu Zuzia,
  • - dodano wstępne importy kosztorysów szczegółowych w formatach Norma 4 i Norma EXPERT.
 • Poprawiono import kosztorysu z formatu ATH2, który nie wczytywał kosztorysu, w którym w pozycji czasu pracy rusztowań rozliczono inne pozycje.
 
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:
 • KNR-W 2-02 1023, 1038 - zmieniono dodatkową pozycję na podwójny obmiar w pozostałych pozycjach.
 • KNR-W 2-02, rozdziały 10-26 - dokładna korekta, wiele drobnych poprawek.
 • KNNR 2 1208, 1209 - wprowadzono modyfikacje – dodatki za grubość.
 • KNNR 1 - uzupełniono modyfikacje - dodatki za transport, zmianę grubości itp.
 • Ułatwiono dostęp do założeń przedmiarowania w wielu KNR m.in. z serii 4-XX, 5-XX, 7-XX, 13-XX.
 • KNR 2-02 0290 - wprowadzono dopisanie średnic prętów do pozycji po dokonaniu wyboru wariantu.
 • KNR 2-02 0218 - wprowadzono modyfikacje - zmiany grubości płyty.
 

DATA PUBLIKACJI: 2011-11-03 » Pozostałe aktualności
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.