Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 20.3 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.3.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.3

Nowe wzory PIT-36(27)

Program dostosowano do nowego wzoru dokumentu PIT-36(27), obowiązującego za rok 2019.

W zeznaniu PIT-36 jest dodatkowy wybór rodzaju korekty w poz.11. Ten wybór łączymy w oknie zeznania z wyborem celu złożenia formularza (poz.10). Dostępne opcje przekładają się na wypełnienie pozycji deklaracji następująco:

opcja wybierana z listypoz.10 deklaracji
zaznaczona kratka
poz.11 deklaracji
zaznaczona kratka
złożenie deklaracji1brak
korekta wg art. 81 o.p.21
korekta wg art. 81b §1a o.p.22

 

Na stronach podatnika i małżonka okna PIT-36 można zaznaczyć, że są oni opodatkowani wg art. 29 ust. 4 ustawy.

W danych podatnika i małżonka nie podaje się odtąd poczty.

Znacznie rozszerzono część „C. INFORMACJE DODATKOWE”. Nowe informacje o sposobie wpłacania zaliczek ( kwartalnie lub w formie uproszczonej ) są podpowiadane w oknie na podstawie ustawienia formy opodatkowania w oknie danych właściciela. Wybory sposobu wpłacania zaliczek wykluczają się wzajemnie. Podobnie wyklucza się wybór z rezygnacją z metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy.

Na stronach podatnika i małżonka jest nowa część D, w której podaje się przychody objęte zerowym PIT dla młodych. Te pola kwotowe są dostępne tylko jeśli z daty urodzenia podmiotu wynika, że nie ukończył 26 lat przed rokiem podatkowym.

W piątym wierszu tabeli dochodów i strat na stronach podatnika i małżonka wyodrębniono pozycje przeznaczone do wpisania przychodów i kosztów dotyczących umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy.

Na stronie podatnika, w części dotyczącej odliczeń dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne, usunięto pozycję straty nieodliczonej przez zmarłego przedsiębiorcę.

W części „N. KWOTA DO ZAPŁATY (..)” można podać „podatek wykazany w załączniku PIT/IP”. Jest on uwzględniany w obliczeniach, ale
UWAGA: załącznik PIT/IP trzeba wypełnić poza programem i złożyć wraz z zeznaniem w formie papierowej.

Dodano część „V. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY”, w której podaje się nazwę posiadacza i pełny ( tj. z kodem kraju na początku ) numer IBAN rachunku, na który ma być dokonany zwrot nadpłaty. W przypadku rachunków zagranicznych wymagany jest też kod SWIFT banku/oddziału. W oknie zeznania edycja kodu SWIFT jest dostępna gdy wpisze się poprawny numer rachunku zagranicznego. Edycja numeru rachunku i wybór osoby zgłaszającej rachunek są dostępne gdy wpisze się nazwę posiadacza rachunku. Edycja nazwy posiadacza jest dostępna gdy łączna kwota do zwrotu w zeznaniu jest niezerowa. Kraj siedziby banku/oddziału nie jest edytowany, bo jego kod znajduje się na początku numeru IBAN (a także w kodzie SWIFT).

PIT-36(27) sporządzany jest z nowymi załącznikami: PIT/B(17), PIT/ZG(7), PIT/O(24) i PIT/D(28). Są one tożsame z tymi wprowadzonymi i opisanymi w poprzednich aktualizacjach programu dotyczących PIT-36L(16) i PIT-28(22) za 2019.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Poprawiono błąd w dokumentach XML PIT-28, polegający na tym, że w przypadku istnienia załączników PIT-28/B podawana była ich liczba, a według aktualnego schematu ma być podana wartość 1.
  • Ujednolicono i zmodernizowano mechanizmy pakowania i rozpakowywania danych, wykorzystywane przy eksporcie i imporcie baz danych, tworzeniu dokumentów PDF i ODF, rejestracji lub składaniu drogą elektroniczną plików JPK, archiwizacji i odtwarzaniu baz danych w wersji Access.
  • (wer. 20.3.4) Pozycja 29 załącznika PIT/B(17) jest odtąd wypełniana przy składaniu drogą elektroniczną, nawet wtedy gdy pozycja 26 jest pusta.
  • (wer. 20.3.4) Zaznaczenia w pozycji 464 zeznania PIT-36(27) były źle odczytywane z rejestru deklaracji. Zapisywane i wysyłane były poprawnie.
  • (wer. 20.3.4) Poprawiono działanie Archiwizatora w przypadku gdy baza danych jest otwarta w głównym programie, i gdy archiwizacja się nie uda.
  • (wer. 20.3.5) W Archiwizatorze odtwarzanie pojedynczej firmy lub właściciela nie było kompletne i brakowało odpowiedniego komunikatu na koniec.
  • (wer. 20.3.5) Przy imporcie bazy danych pojedynczej firmy nie byli importowani jej kontrahenci.
  • (wer. 20.3.5) Jeśli w dokumencie nabycia importowanym z pliku JPK_VAT uda się rozpoznać stawkę VAT, to taki dokument wpływa odtąd na podział dostaw wg proporcji nabyć; brak zaznaczenia „Poza strukturą zakupów”.

DATA PUBLIKACJI: 2020-02-18 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.