Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 20.11 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 20.11.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 20.11

JPK_V7

Od rozliczenia za październik 2020 roku obowiązuje JPK_V7, który ma zastosowanie, zamiast JPK_VAT, tylko do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie dotyczy natomiast pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-12, VAT-8, VAT-9M).

JPK_V7 składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Ma dwa warianty:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie;
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.

W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie ( zmieniły się). W efekcie, aby stwierdzić jakie dane zostały złożone, może być konieczne sięgnięcie do większej liczby JPK_V7 za dany okres, niż tylko do ostatnio złożonego. Tak właśnie działa teraz podgląd JPK_V7 zapisanego w rejestrze deklaracji. Przypomina on bardziej podgląd VAT-7 niż JPK_VAT w tym sensie, że na czerwono zaznaczone są pozycje (również w części ewidencyjnej), które są nieaktualne. Nieaktualne pozycje można zaktualizować poleceniem „Aktualizuj” dostępnym w menu deklaracji w nagłówku okna JPK_V7. Po takiej aktualizacji lub wpisaniu zmienionych danych w części deklaracyjnej, JPK_V7 można złożyć lub zarejestrować jako korektę (poleceniem ww. menu). Jest to jedyny możliwy sposób utworzenia korekty.

Dla zwiększenia czytelności w oknie JPK_V7 sprzedaż i zakupy prezentowane są na osobnych stronach. Zawartości tych stron składają się jednak na jedną, wspólną część ewidencyjną JPK_V7. Innymi słowy: jeśli złożona zostanie korekta dotycząca tylko zmian w sprzedaży, to korekta ta i tak będzie zawierać wszystkie zakupy. Analogicznie dla korekty zakupów - część ewidencyjna JPK_V7 będzie zawierała też całą sprzedaż.

W JPK_V7 pojawiły się elementy, które nie występowały w JPK_VAT:

 • Oznaczenia typów dokumentów sprzedaży i zakupów. Z oznaczeń typów dokumentów sprzedaży największe znaczenie dla tworzenia JPK_V7 ma oznaczenie "FP" (faktura do paragonu). Powoduje ono, iż dokumenty nim oznaczone nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za dany okres.
 • Oznaczenia grupy towarów i usług (GTU).
 • Oznaczenia procedur transakcji sprzedaży i zakupów.
 • W dokumentach sprzedaży VAT marża podana jest całkowita wartość (brutto), którą ma zapłacić nabywca z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi opodatkowanych na zasadach marży.
 • W dokumentach zakupów podana jest kwota nabycia związana ze sprzedażą VAT marża. Dodanie tej informacji do JPK_V7 pociąga za sobą konieczność rejestracji zakupów nie podlegających VAT przez rejestr VAT ze stawką „nie podlega”.

W części deklaracyjnej został zlikwidowany załącznik VAT-ZD, dlatego do części ewidencyjnej dodano możliwość oznaczania dokumentów sprzedaży jako korekt, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy. Dokumenty tych korekt należy rejestrować przez raport korekt wierzytelności „złych długów”.

Uwaga: kolejność pozycji w ewidencji zakupów utworzonej wersją Programu opartą na bazie PostgreSQL może być inna niż utworzonej Programem na MS Access, choć będą to takie same pozycje. W efekcie dokumenty JPK_V7 utworzone wersją na MS Access mogą być (po wyeksportowaniu i zaimportowaniu bazy) traktowane jako nieaktualne przez Program na PostgreSQL, i vice versa.

Inne ulepszenia i zmiany

 • (wer. 20.11.03) Poprawione nieprawidłowe wyświetlanie w oknie JPK_V7 jako korekta.
 • (wer. 20.11.03) Poprawione nieprawidłowe oznaczenie terminu zwrotu na wydrukach JPK_V7.
 • (wer. 20.11.03) Zniesiono ograniczenie na jednoczesne oznaczenie dokumentów jako SW i WDT.
 • (wer. 20.11.03) Wyłączono komunikat ostrzegający przed nieoznaczeniem dokumentów IMP jako art. 33a.

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-16 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.