Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 21.0 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 21.0.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 21.0

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G41U27 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Nowe stawki ryczałtu

Nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzono od 1 stycznia 2021 roku bardzo ważne zmiany. Stawka ryczałtu w zakresie wolnych zawodów została obniżona z 20% do 17%. Pojawiła się nowa stawka 15% obejmująca usługi, które dotychczas opodatkowane były stawką 17%. (Między innymi usługi rachunkowo-księgowe czy doradztwo podatkowe.) Najbardziej znaczącą zmianą jest możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej. W takim wypadku ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. Taka limitowana podwójna stawka obejmuje też inne usługi np. związane z zakwaterowaniem czy wynajmem samochodów osobowych.

Zmiany w programie opierają się na założeniu, że oznaczenia stawek ryczałtu stosowane w programie reprezentowały zawsze raczej działalności, które były danymi stawkami opodatkowane, niż wartości stawek. Innymi słowy: np. „20%” oznaczało ryczałt dla wolnych zawodów, który dotychczas wynosił właśnie 20%, ale od roku 2021 wynosi 17%. Jeśli więc w danych firmy wybrano wcześniej, że domyślny ryczałt to np. „20%”, to teraz automatycznie będzie to „17%”. Podobnie - jeśli starą wersją programu zarejestrowano jakieś przychody w roku 2021 dla stawki ryczałtu „20%”, to nowa wersja programu będzie je widzieć jako zarejestrowane dla stawki „17%”. Analogicznie dla stawki „17%” zostanie przetłumaczona na „15%”.

Nowe wartości stawek występują po wybraniu roku 2021 lub następnych. Oprócz nowych wartości, wprowadzona została dodatkowa stawka oznaczona "8,5% / 12,5%" ("8,5% łamane przez 12,5%"). Należy ją wybierać dla przychodów, od których ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę.

Zmiany w programie są następujące:

 • W oknie danych firmy, na stronie „Forma opodatkowania”, w polu „Domyślna stawka ryczałtu”, jest nowy zestaw stawek do wyboru.
 • Nowy zestaw stawek jest też w oknie rejestracji dokumentu w firmie ryczałtowej.
 • Wydruk ewidencji przychodów oraz ewidencji przychodów okresowo za miesiące od stycznia 2021 r. jest zgodny z nowym wzorem ewidencji, z tym że zamiast kolumny „12,5%” na wydrukach jest kolumna „8,5% / 12,5%”. Może to być rozwiązanie tymczasowe, ale na razie nie wiadomo jak inaczej miałaby być wypełniana kolumna „12,5%.”
 • Obliczanie ryczałtu właściciela i sporządzanie zeznań PIT-28 za rok 2021 jest zablokowane do czasu gdy będzie znany nowy wzór zeznania oraz sposób obliczania ryczałtu z uwzględnieniem stawki „8,5% / 12,5%”. W szczególności nie wiadomo jak uwzględniać limit 100000 zł w przypadku spółek, oraz gdy właściciel ma też przychody z najmu niebędącego działalnością gospodarczą.

Schemat plików wymiany XML

Schemat plików wymiany XML został zmieniony tak, by pliki te mogły zawierać aktualne stawki ryczałtu. Dotychczasowe oznaczenie stawki "17%" stało się niejednoznaczne, a oznaczenie "20%" - nieadekwatne. Brak też było oznaczenia stawki dla najmu. W związku z tym zbiór wartości atrybutu "ryczalt" elementu "/paczka/dokument/ksieguj" zmienia się następująco:

 • Wartość "1" zastępuje wartość "20%". Program traktuje jednak na razie wartość "20%" tak samo jak wartość "1"; obie oznaczają od 2021 r. stawkę 17%.
 • Wartość "2" zastępuje wartość "17%". Program traktuje jednak na razie wartość "17%" tak samo jak wartość "2"; obie oznaczają od 2021 r. stawkę 15%.
 • Wprowadzona zostaje nowa wartość – "N", która oznacza ryczałt od przychodów z najmu (8,5% przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę).

Numer wersji nowego schematu to 11. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał inną wartość, to Program ostrzega że import może być niedokładny.

Nowe wzory PIT-4R(11), PIT-8AR(10), IFT-1/IFT-1R(16)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy PIT-4R(11), PIT-8AR(10) i IFT-1/IFT-1R(16), które obowiązują za rok 2020.

Udostępniamy formularze PDF, choć deklaracje składa się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dlatego formularze mają uproszczoną formę ( nie mają szarego tła ) by ewentualny wydruk powodował mniejsze zużycie atramentu/tonera. Zmiany w deklaracjach:

 • W deklaracji PIT-4R(11) usunięto wiersz dotyczący nadpłat podatku.
 • W deklaracji PIT-8AR(10) dodano sześć wierszy dotyczących wypłat z PPK. W obu deklaracjach są nowe kratki miesięcy, które zaznacza się gdy z powodu COVID-19 przesunięto termin przekazania zaliczek za te miesiące.
 • W informacji IFT-1/IFT-1R wiersz D.10 rozbito na trzy „pod-wiersze” żeby można było podać dochody dla różnych stawek podatku.

Inne ulepszenia i zmiany

 • W oknie importu dokumentów rozszerzono wybór „Dokumenty dostaw tylko do rejestru VAT”: zamiast pola do zaznaczenia (wyboru Tak/Nie) można teraz wybrać jedną z trzech wartości:
  • „nie” - odpowiada dawnej niezaznaczonej kratce,
  • „wszystkie” - odpowiada dawnej zaznaczonej kratce,
  • „faktury do paragonów” - powoduje że faktury do paragonów trafiają tylko do rejestru VAT, zamiast do księgi i ewidencji VAT,
 • W odmianie na bazie MS Access, w module fakturowania nie podpowiadały się serie faktur zaczynające się na literę "Z". Zostało to poprawione.
 • W odmianie na bazie MS Access, przy tworzeniu PIT-11 występował błąd jeśli dla pracownika nie było parametrów z datą sprzed raportowanego okresu.
 • (wer. 21.0.4) Poprawiony problem z rozwijaniem listy stawek ryczałtu.
 • (wer. 21.0.4) Poprawiony problem z zaznaczaniem checkbox’ów w PIT-4R.

DATA PUBLIKACJI: 2021-01-21 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.