Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 21.1 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 21.1.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 21.1

Obliczenie ryczałtu

Obliczenie ryczałtu właściciela dostosowano do nowych stawek podatku obowiązujących od 2021 roku, w tym pseudo-stawki "8,5% / 12,5%". Część sumy przychodów według tej pseudo-stawki nieprzekraczająca limitu 100000 zł (lub mniejszego - jeśli część limitu przypada na małżonka) jest wykazywana wraz z przychodami według stawki 8,5%, pozostała część jest wykazywana jako przychód według stawki 12,5%. Jest to w zasadzie taki sam algorytm jaki był stosowany w poprzednich latach do przychodów z najmu prywatnego, ale teraz uwzględnia także przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej.

Drugi podatnik w transakcji trójstronnej

W informacji VAT-UE i VAT-UEK, w części „C. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW”, są odtąd wykazywane jako transakcje trójstronne dostawy poza terytorium kraju dokonywane przez drugiego z kolei podatnika w transakcji trójstronnej.
Takie dostawy rejestruje się ze stawką „nie podlega” z odliczeniem i procedurą TT_D.

Sprzedaż z ujemną marżą

Jeśli naciśnięcie guzika „Marżuj” w oknie rejestracji dokumentu powoduje że marża jest ujemna, to podatek należny jest zerowany (a nie ujemny).

Dla dokumentów sprzedaży z procedurą MR_T lub MR_UZ w części deklaracyjnej JPK_V7 ujemne kwoty netto zastępowane są (zgodnie z instrukcją Ministerstwa Finansów) zerami.

Rejestrowanie podatku od sumy marż

W przypadku usług turystycznych (tj. procedura MR_T) podatek należny może być obliczany od sumy marż uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym. Taki sam algorytm można stosować w przypadku przedmiotów kolekcjonerskich (tj. procedura MR_UZ), jeśli zgody udzieli naczelnik urzędu skarbowego.

Dokument dotyczący tych sum powinien mieć typ WEW i być oznaczony jako procedura MR_T lub MR_UZ. Oczywiście podatnik umieszcza w takim dokumencie jedynie kwoty marż dla poszczególnych stawek, nie podaje wartości nabycia i nie stosuje operacji „Marżuj”. Dla tak zarejestrowanego dokumentu nie będzie odtąd (zgodnie z instrukcją Ministerstwa Finansów) w części ewidencyjnej JPK_V7 kwoty brutto VAT marża - elementu "SprzedazVAT_Marza".

Według instrukcji MF przy takim rejestrowaniu podatku od sum marż, faktury VAT marża wystawione w danym okresie rozliczeniowym powinny w JPK_V7 zawierać jedynie kwotę brutto VAT marża (element „SprzedazVAT_Marza” w JPK_V7). W Programie takie faktury rejestruje się wybierając procedurę MR_T lub MR_UZ, i podając wyłączne kwotę brutto (wartość, którą ma zapłacić nabywca) dla stawki „nie podlega” bez odliczenia; nie wykonuje się operacji „Marżuj”.

PIT-4R opcjonalnie bez podatników z zerową zaliczką

Coraz częściej urzędy skarbowe chcą by pomijać w PIT-4R podatników z zerowymi zaliczkami. W związku z tym w menu „Ustawienia” dodana została opcja „W PIT-4R licz podatników z zerową zaliczką”. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona, i wtedy program działa tak jak dotąd. Odznaczenie opcji powoduje, że w PIT-4 nie są liczeni podatnicy z zerowymi zaliczkami (a ilości podatników do PIT-4R brane są właśnie z PIT-4).

Inne ulepszenia i zmiany

  • Program aktualizuje parametry kadrowo-płacowe
  • W ZUS RMUA rocznym wykazywane są wszystkie przerwy i świadczenia z danego roku. Wcześniej zdarzało się że nie były wykazywane przerwy i świadczenia z grudnia, gdy miesiącem ZUS był styczeń następnego roku.
  • (Wer. 21.1.1) Poprawiono rozpoznawanie miesięcy ZUS i PPK przy otwieraniu listy płac.

DATA PUBLIKACJI: 2021-02-01 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.