Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 21.4 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 21.4.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 21.4

Nowe wzory PIT-36L(17) i załączników

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy Poltax: PIT-36L(17), PIT/B(18) i PIT/WZ(1), obowiązujących za rok 2020.

Główna zmiana polega na wprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów załącznika PIT/WZ(1), zawierającego informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę). Wartość wierzytelności lub zobowiązania w przypadku wspólnika spółek osobowych wpisuje się do załącznika PIT/WZ stosownie do jego udziału.

PIT/WZ składa się z czterech list B, C. D. E. Podczas tworzenia nowego zeznania listy te są uzupełniane odpowiednimi danymi z rozliczanego roku podatkowego. Każdy dokument umieszczony na liście można następnie dowolnie edytować lub usunąć z listy. Użytkownik ma też możliwość dopisania dodatkowego dokumentu. Ze względu na dużą dowolność wprowadzania zmian w tym załączniku, podczas otwierania zarejestrowanego zeznania (złożonego lub tylko przygotowanego) aktualność danych w załączniku nie jest weryfikowana. Jeśli użytkownikowi zależy na powtórnym uzupełnieniu list według zarejestrowanych dokumentów, korektę musi tworzyć jak nowe zeznanie.

Listy B. i C. zawierają wierzytelności (B.) lub zobowiązania (C.), dla których w rozliczanym roku podatkowym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty, a nie zostały uregulowane do dnia utworzenia zeznania (B. wg art. 26i ust. 1 pkt 1 ustawy; C. wg art. 26i ust. 1 pkt 2 ustawy).

Listy D. i E. zawierają wierzytelności (D.) lub zobowiązania (E.), które zostały uregulowane w rozliczanym roku podatkowym, a dla których 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty upłynęło przed rozliczanym rokiem podatkowym (D. wg art. 26i ust. 7 ustawy; E. wg art. 26i ust. 8 ustawy). Wierzytelności i zobowiązania spełniające ten warunek są na listach D. i E. sumowane i przenoszone do zeznania. Jeśli wierzytelności lub zobowiązania stają się złymi długami, a następnie są regulowane w tym samym roku podatkowym, na listy D. i E. trafiają jedynie informacyjnie i nie wpływają na zwiększenie czy zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Uwaga! Jeśli wierzytelności i zobowiązania wykazane w załączniku PIT/WZ były wcześniej zaksięgowane podczas naliczania zaliczek (art. 44 ust. 17 pkt 1 i 2, ust. 21 i ust. 22 ustawy), po wyliczeniu wszystkich zaliczek (PIT-5, PIT-5L) należy je wyksięgować w pełnej kwocie (bez stosowania udziałów).

Inne ulepszenia i zmiany

  • (wer 21.4.5) Zmiana oznaczeń załącznika PIT/O.
  • (wer 21.4.6) Poprawiono wykazywanie w PIT/WZ złych długów źródeł przychodów spoza programu.

DATA PUBLIKACJI: 2021-03-09 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.