Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 21.8.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 21.8.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 21.8

Nowe wzory PIT-4R(12) i PIT-8AR(11)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy POLTAX deklaracji PIT-4R(12) i PIT-8AR(11), obowiązujących za rok 2021.

Zmiana dotyczy części D. deklaracji, gdzie można odtąd zaznaczyć przesunięcie terminu przekazania podatku za dowolny z 12 miesięcy w roku.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Od 1 lipca 2021 r. nie powinno się raportować w JPK_V7 procedury MPP, zatem nie ma też potrzeby jej oznaczania w rejestrowanych dokumentach dostaw ani nabyć.
    W związku z powyższym w oknie rejestracji dokumentu ani w oknie faktury z datą z lipca 2021 r. lub późniejszą nie pojawia się komunikat „Należność ogółem przekracza 15000 zł, (..)”. Ponadto, przy imporcie plików JPK_FA oraz Puzzle XML utworzone w module fakturowania - oznaczenia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności są pomijane w fakturach z datą dostawy późniejszą niż 30 czerwca 2021 r.
    Zmiana została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179).
  • Zaktualizowano opisy w słowniku GTU. Nowe obowiązują od lipca 2021 r.
  • Przy imporcie dokumentów do firmy niebędącej podatnikiem VAT ustawienie "Dokumenty dostaw tylko do rejestru VAT" jest odtąd na stałe "nie", nie zapisuje się ani nie odczytuje jak dla firm będących podatnikami VAT.

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-13 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.