Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 21.10.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 21.10.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G44U28 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 21.10

Obsługa OSS i deklaracja VIU-DO(1)

Począwszy od trzeciego kwartału 2021 r. podatnicy mający w Polsce siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (polski NIP) stosują procedurę unijną OSS i składają po zakończeniu każdego kwartału deklarację VIU-DO służącą do rozliczenia podatku należnego od dostaw do innych państw Unii Europejskiej.

Do obsługi procedury OSS i sporządzania deklaracji VIU-DO służy w programie nowe podmenu „OSS” w menu „Operacje” okna-listy firm. To nowe podmenu zawiera trzy polecenia:

 1. „Rejestracja dokumentów”
  Otwiera okno-listę zarejestrowanych dokumentów za wybrany kwartał, uwzględnianych w deklaracji VIU-DO. Dokumenty można dopisywać, edytować i usuwać. O tym, w której z trzech części (C.2, C.3 czy C.5) deklaracji zostaną uwzględnione, decyduje ustawienie korygowanego kwartału oraz kraju działalności (tj. kraju, z którego dokonywana jest dostawa). Dokumenty z ustawionym korygowanym kwartałem są uwzględniane w części C.5 deklaracji - dotyczącej korekt. Dokumenty są uwzględniane w części C.2, jeśli mają ustawiony kraj działalności „PL”. W części C.3, jeśli mają ustawiony inny kraj działalności.
  W oknie-liście dokumentów oraz w oknie deklaracji, dostawy towarów posiadają oznaczenie w kolumnie „Towar”.Podobnie dokumenty ze stawką „obniżona” oznaczone są w kolumnie „obniżona”. Zamiast opisowych nazwy krajów stosujemy literowe kody. Warto zauważyć, że w składanej deklaracji VIU-DO występują tylko kody krajów, a nie nazwy opisowe, chociaż formularz Ministerstwa może sugerować inaczej.
 2. „Raport dokumentów uwzględnionych w VIU-DO”
  Tworzy równocześnie trzy raporty polimorficzne zawierające rejestry dokumentów uwzględnionych w trzech częściach deklaracji VIU-DO.
 3. „Deklaracja VIU-DO”
  Tworzy deklarację VIU-DO(1), którą składa się wyłącznie drogą elektroniczną, i podpisuje wyłącznie podpisem kwalifikowanym. Złożone deklaracje można otwierać z rejestru deklaracji, i wtedy ewentualne niezgodności z aktualnie zarejestrowanymi dokumentami są sygnalizowane czerwonym zabarwieniem. Niezgodności można usunąć naciskając guzik [Aktualizuj], i złożyć zaktualizowaną deklarację.
  Wszystkie kwoty w deklaracji są w walucie EUR.
  Wydruk deklaracji zawiera wszystkie pozycje, ale nie naśladuje grafiki ministerialnego formularza interaktywnego, ponieważ wydruku i tak nie można złożyć w urzędzie.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Poprawiono rozpoznawanie stawki RR przy imporcie dokumentów z plików w formacie Symfonii 3.0.
 • Import z plików Symfonii 3.0 dostosowano do ich najnowszego szablonu (wersja 4). Bez tego dostosowania z najnowszych plików nie były importowane dane kontrahentów.
 • Numery dokumentów nabyć środków trwałych i ulepszeń mogą być odtąd równie długie jak numery rejestrowanych dokumentów księgowych czyli do 36 znaków, a nie jak dotąd do 15.

DATA PUBLIKACJI: 2021-11-26 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.