Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 22.16

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 22.16.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 22.16

Nowe wzory PIT-36L(19) i załączników PIT/B(20), PIT/O(27)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy: PIT-36L(19), PIT/B(20), PIT/O(27) oraz nowych wzorów dokumentów elektronicznych PIT/WZ i ORD-ZU, obowiązujących za rok 2022.

Główne zmiany w PIT-36L(19) względem PIT-36L(18) polegają na:

  • Uwzględnieniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152, 153 lub 154 ustawy o podatku dochodowym.
    Uwaga: Niezerowa kwota przychodu objętego zwolnieniem powoduje automatyczne zaznaczenie w składanym zeznaniu odpowiedniej kratki „Korzystam z ulgi”.
  • Likwidacji odliczenia dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy.
  • Odliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu, a nie od podatku.
  • Dołożeniu kilku nowych pozycji odliczeń od dochodu.
  • Zwiększeniu limitu kwoty przekazywanej na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z 1% do 1,5% podatku.

W załączniku PIT/B(20) przychody podatnika są wykazywane pomniejszone o przychód zwolniony.

Zmiany w PIT-28(25)

W PIT-28(25) zmieniony został sposób obliczania w części F.2 udziałów kwot przychodów dla poszczególnych stawek w ogólnej kwocie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotąd udziały te obliczane były z dużą dokładnością, ale teraz zaokrąglane są do 1/100 procenta.

Jeśli chce się w ten nowy sposób przeliczyć już złożone lub zarejestrowane zeznanie, to najlepiej w jego oknie na chwilę zmienić jakąś wartość (np. kwotę wydatków na nabycie terminala płatniczego).

W PIT-28(25) edycja przychodu zwolnionego powodowała poprawne obliczenie dalszych pozycji, poprawne zeznanie było drukowane, składane drogą elektroniczną lub rejestrowane, ale na ekranie nie były odświeżane pozycje odliczeń i dalsze.


DATA PUBLIKACJI: 2023-02-23 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.