Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja programu Puzzle/TaxPro 2010 do wersji 11.0

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro 2010 do wersji 11.0. Abonenci otrzymają aktualizację w ramach obsługi posprzedażnej. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:

Aktualizacja 11.0 możliwa jest tylko, gdy zainstalowana jest wersja 2010+2.3. O aktualizacji do wersji 2010+2.3 informowaliśmy wcześniej.

Wersja 11.0 - zmiany w stosunku do wersji 2010+2.3

Nowa numeracja wersji

Upraszczamy numerację wersji. Numer roku z plusem znika z oznaczenia wersji. Zamiast tego przyjmujemy generalną zasadę, że pierwszy człon numeru wersji odpowiada rokowi (ściślej: rok minus 2000), w którym pojawia się dana wersja, lub którego dotyczy. Drugi człon numeru zwiększa się o 1 dla każdej kolejnej wersji. Drugi człon jest zerowany, gdy zwiększa się pierwszy człon numeru.

Ponieważ w grupie programów w katalogu Puzzle mogą być równocześnie aplikacje tax07.exe, tax09.exe, tax10.exe itd., więc będą one nadal opisane jako "Puzzle 2007+", "Puzzle 2009+", "Puzzle 2010+" itd. Również w okienkach "Informacje" programów tax07.exe i tax09.exe będą widniały takie nazwy. Jednak w przypadku tax10.exe i ewentualnych następnych jedynym i wystarczającym oznaczeniem wersji będzie trójczłonowy numer, a w okienku "Informacje" będzie napisane:Puzzle/TaxPro wersja 11.0.8 - do obsługi roku 2010 i następnych.

Nowy wzór XSD VAT-UE

Program dostosowano do nowego wzoru (schemy) e-deklaracji VAT-UE(2) - wersja 1-1E, obowiązującego od 3. listopada 2011 roku. Deklaracje zgodne z poprzednim wzorem - wersja 1-0E - nie są już akceptowane przez system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Nowa informacja o UPO zgodna z UPO_v3-0.PDF

Program dostosowano do nowego wzoru PDF urzędowego poświadczenia odbioru dokumentu elektronicznego - UPO(3). Zmienił się układ i wygląd pól formularza PDF, oraz dodano pole urzędu skarbowego, do którego został złożony dokument.

Import z plików KAMSOFT

Listę formatów plików, z których program może importować dokumenty księgowe, rozszerzono o format KS-FKW-XML oparty na XML, stosowany w programach firmy KAMSOFT popularnych na rynku usług medycznych i farmaceutyków, w szczególności w aptekach. Import z formatu KS-FKW-XML jest dostępny wyłącznie w TaxPro i TaxPro Mini. Brak jest tej opcji w programie Puzzle w wersji podstawowej przeznaczonej dla użytkowników indywidualnych.

Funkcję importu zaimplementowano w dużym stopniu na podstawie analizy plików tworzonych przez programy firmy KAMSOFT i częściowej (niekompletnej) dokumentacji formatu KS-FKW-XML. W związku z tym należy na razie posługiwać się tą funkcją ostrożnie - tj. każdorazowo sprawdzać poprawność importu. Prosimy powiadomić nas o ewentualnych niezgodnościach z dokumentami źródłowymi, przesyłając w załączeniu plik, który był importowany, oraz dokładną informację jakie dane przeniosły się niewłaściwie. Dzięki temu funkcja importu będzie mogła działać coraz lepiej.

Instalacja bazy danych

Utworzeniem bazy danych programu Puzzle/TaxPro lub podłączeniem do istniejącej bazy nie zajmuje się już instalator programu, tylko sam program - przy jego pierwszym uruchomieniu (po zainstalowaniu). Upraszcza to proces instalacji i rozwiązuje problem instalacji bazy danych na mapowanych dyskach (instalator, który działa z podwyższonymi uprawnieniami w Windows, nie "widzi" mapowania o ile mapowania nie dokonano również z podwyższonymi uprawnieniami). Ponadto użytkownicy odmiany TaxPro mogą odtąd, przytrzymując na starcie programu wciśnięty klawisz [Ctrl], nie tylko podłączyć się do innej bazy danych, ale również zainstalować nową.

Zmiana hasła

Opcja zmiany hasła użytkownika programu, z wyjątkiem administratora (który zmienia swoje hasło w programie Administrator), została przeniesiona do menu System głównej aplikacji. Jest dostępna kiedy zabezpieczenia są włączone, zatem użytkownik musi być zalogowany by z niej skorzystać.

Skrót "Zmiana hasła" w grupie programów w katalogu Puzzle nie jest już potrzebny i zostaje skasowany.


DATA PUBLIKACJI: 2011-11-16 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.