Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja programu Puzzle/TaxPro do wersji 12.3

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 12.3. Abonenci otrzymają aktualizację w ramach obsługi posprzedażnej. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 12.3

Nowe wzory e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Program dostosowano do nowych wzorów elektronicznych deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Można je stosować w systemie e-Deklaracje od 1. października 2012 r. Zmiana dotyczy wyłącznie deklaracji składanych drogą elektroniczną. Wzory papierowych formularzy ani ich obsługa w programie nie uległy zmianie.

„Dane autoryzujące” zamiast podpisu kwalifikowanego

Niektóre deklaracje osób fizycznych, np. VAT-7 i VAT-7K, mogą być składane drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego. Zamiast niego można stosować uwierzytelnienie przez podanie danych identyfikacyjnych podatnika: numeru PESEL lub NIP, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu lub obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż bieżący ( zero jeśli nie było zeznania ani obliczenia podatku ). W systemie e-Deklaracje uwierzytelnienie to nazywane jest „danymi autoryzującymi” lub „podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu”.
Ze względu na większą ilość opcji, zreorganizowano menu, które pojawia się po naciśnięciu guzika "e" w nagłówku okna edycji deklaracji. Teraz, w najpełniejszej postaci, menu jest następujące:
 • Wyślij [na niby] deklarację do MF
  • z podpisem kwalifikowanym
  • z „danymi autoryzującymi”
 • Tylko zarejestruj [na niby] deklarację
  • z podpisem kwalifikowanym
  • z „danymi autoryzującymi”
  • jako będącą w przygotowaniu
  • jako gotową (do podpisu)
  • jako przekazaną osobie upoważnionej do złożenia
  • jako złożoną w urzędzie lub wysłaną pocztą
Nowe w powyższym menu są tylko dwie opcje z danymi autoryzującymi w nazwie. Opcje dotyczące podpisywania danymi autoryzacyjnymi mogą być niewidoczne. Dzieje się tak jeśli danej deklaracji nie można podpisać danymi autoryzacyjnymi lub firma, której deklaracja dotycz, nie jest osobą fizyczną. Działanie opcji podpisu danymi autoryzacyjnymi jest analogiczne do opcji związanych z podpisem kwalifikowanym, z tą tylko różnicą, że zamiast okna, w którym wybiera się certyfikat i podaje PIN, pojawia się okno ( rysunek 1 ), w którym należy podać „dane autoryzujące”. Dane prezentowane w tym oknie są kopią danych podatnika zawartych w deklaracji (pierwszego jeśli podatników jest więcej). Dane te nie podlegają edycji. Edytowana jest tylko kwota przychodu. Może ona być zaczerpnięta z bazy danych, o ile została w niej uprzednio zapamiętana. Do zapamiętywania lub kasowania służy nowe polecenie „Kwoty do danych autoryzujących” (rysunek 2) w menu „Operacje” okna-listy właścicieli. Kwotę przychodu można również zapamiętać przy okazji wprowadzania „danych autoryzujących” do deklaracji. W tym celu wystarczy zaznaczyć kratkę „Zapamiętaj” przy wprowadzonej kwocie przychodu. Kwota zero oznacza, że podatnik nie wykazał przychodu w zeznaniu za dany rok. Przychód nieznany ( niezapisany w bazie danych ) reprezentuje kwota (-1).
Niezłożone deklaracje zawierające „dane autoryzujące” zaznaczone są w rejestrze kolorem oliwkowym. Deklaracje takie traktowane są w podobnie jak deklaracje z podpisem kwalifikowanym. Na przykład do seryjnej wysyłki proponowane są nie tylko deklaracje z podpisem kwalifikowanym, ale również te zawierające „dane autoryzujące”. Te drugie można rozpoznać w oknie wysyłki seryjnej po oliwkowym zabarwieniu ikonki deklaracji.
Uwaga: Do obsługi deklaracji zawierających „dane autoryzujące” należy używać wyłącznie wersji 12.3 lub nowszej Puzzli, bo starsze wersje traktują takie deklaracje jak podpisane z użyciem certyfikatu kwalifikowanego.

Import z Subiekta, Optimy, WF-Mag i WF-Fakturki

W programie dodano opcje importu dokumentów księgowych eksportowanych z trzech popularnych programów handlowo-magazynowych innych producentów.
Pierwszym z tych programów jest Subiekt GT firmy InsERT. Dokumenty są z niego eksportowane w plikach formatu EDI++ (pliki z rozszerzeniem .epp). Tworząc w Subiekcie taki plik należy wybrać opcję „Wyślij dane do biura rachunkowego”, bo tylko wtedy plik będzie zawierał dane, które Puzzle/Taxpro będą mógł być importowany. W oknie importu dokumentów należy wybrać format pod nazwą „Subiekt”.
Drugi z programów to Comarch OPTIMA. Musi on działać w trybie pracy rozproszonej jako dział sprzedaży. Tryb ten ustawia się w programie Optima w oknie „Konfiguracja”, wybierając „Firma ›Ogólne › Praca rozproszona” i zaznaczając opcję „dział sprzedaży”. Po zapisaniu tych ustawień, w menu „Narzędzia” dostępna jest dodatkowa opcja „Praca rozproszona”, umożliwiająca eksport danych do pliku XML. Taki plik z dokumentami z działu sprzedaży jest przeznaczony dla księgowości lub biura rachunkowego. Może też być importowany do Puzzli/TaxPro, gdzie wystarczy go wskazać w oknie importu, po uprzednim wybraniu formatu pod nazwą „Optima”. Zakres dat zadany przy eksporcie powinien zawierać się w miesiącu, do którego dane mają być importowane w Puzzlach/TaxPro.
Trzeci program, a właściwie para programów, to Asseco WAPRO WF-Mag i WF-Fakturka. W Puzzlach/TaxPro można importować pliki, które te programy eksportują do księgi podatkowej WF-KaPeR wersja 7.60.2 lub nowsza. Odpowiednią wersję WF-KaPeR wybiera się w oknie „Eksport dokumentów do programu WF-KaPeR” w programach WF-Mag i WF-Fakturka. Dokumenty zapisywane są w pliku o domyślnej nazwie eksp2kap.kpm. Aby wczytać taki plik w Puzzlach/TaxPro należy go wskazać, uprzednio wybrawszy format pod nazwą „WF-KaPeR”.
Uwaga: Powyższe funkcje importu zaimplementowano w dużym stopniu na podstawie naszej analizy plików tworzonych przez wyżej wymienione obce programy - tj. w oparciu o niekompletne informacje. Trzeba również pamiętać, że poszczególne systemy różnią się nieco sposobem księgowania, i nie wszystkie dane oraz dekretacje da się dokładnie przenieść z jednego do innego. Dlatego zalecamy początkową ostrożność w stosowaniu nowych funkcji importu. Najlepiej zacząć od utworzenia jakiejś firmy testowej, zaimportowania do niej dokumentów i sprawdzenia czy wszystko się zgadza. Prosimy powiadomić nas o ewentualnych niezgodnościach z dokumentami źródłowymi, przesyłając w załączeniu plik, który był importowany, oraz dokładną informację jakie dane przeniosły się niewłaściwie. Dzięki temu funkcja importu będzie mogła działać coraz lepiej.

Poprawki

W karcie przychodów pracownika, w kolumnie „premia i dodatki”, nie były uwzględnione dodatki niepodlegające ZUS, a podlegające PIT. Suma wynagrodzenia była jednak wykazana poprawnie.

Inne zmiany

 • Roczne zestawienie kursów wybranej waluty obejmuje teraz 13 miesięcy. Ostatnim miesiącem w zestawieniu jest miesiąc wybrany w kalendarzu w oknie tabeli średnich kursów walut, a nie grudzień bieżącego roku. Dzięki tej zmianie zestawienie nie jest puste na początku nowego roku. Widać zmiany kursu rok do roku. Zmieniono również sposób rysowania linii wykresu, dzięki czemu jest on dokładniejszy.
 • Na wydrukach tabeli, pasków i podsumowania listy płac podany jest dodatkowo miesiąc wypłaty.

DATA PUBLIKACJI: 2012-10-17 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.