Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja programu Puzzle/TaxPro do wersji 13.1

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 13.1. Abonenci otrzymają aktualizację w ramach obsługi posprzedażnej. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 13.1

Roczne RMUA

Art. 41 ust. 8 znowelizowanej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zobowiązuje płatnika do przekazania ubezpieczonemu do 28. lutego informacji zawierającej te same dane co w informacjach miesięcznych (tzw. „ZUS RMUA”), ale za cały poprzedni rok, w podziale na poszczególne miesiące. Do sporządzenia tej informacji służy w programie nowe polecenie „ZUS RMUA roczny” w menu „Zestawienia” okna-listy pracowników. Informacja jest sporządzana dla wybranego pracownika, za domyślny rok. Dobra wiadomość jest taka, że udało się zmieścić informację za cały rok na jednej stronie A4.

www.dlugi.info

Dlugi.info to popularna, internetowa giełda wierzytelności (więcej na jej temat można się dowiedzieć pod adresem: www.dlugi.info). Podczas wystawiania faktury program umożliwia sprawdzenie czy nabywca ma długi wystawione na sprzedaż na tej giełdzie. Uzyskana informacja może pomóc w wyborze formy płatności. Sprawdzenia nabywcy dokonuje się na podstawie jego numeru NIP (na razie serwis dlugi.info akceptuje tylko polskie numery), naciskając guzik „dlugi.info” przy tym numerze. Program wyświetla komunikat informujący czy nabywca ma długi wystawione na sprzedaż, ile faktur i na jaką kwotę. Szczegółowe informacje można uzyskać naciskając guzik „Pokaż szczegóły” w oknie komunikatu. Sprawdzenie może też być wykonywane automatycznie - przy wydruku lub zapisie faktury, o ile na stronie „Fakturowanie” okna danych firmy zaznaczy się nową kratkę „Sprawdzać na dlugi.info nabywców, którzy nie płacą od razu”. Automatycznemu sprawdzeniu podlegają faktury, w których nie zaznaczy się kratki „Zapłacono”.
Uwaga: To, że na dlugi.info nie ma długów kontrahenta, nie oznacza że nie ma on problemów z zadłużeniem.

Poprawki

W oknie „Dane autoryzujące” podaje się kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym deklaracja jest składana, a nie za który jest składana. Przykładowo: składając w roku 2013 deklarację za rok 2012 należy podać przychód z roku 2011, a nie z 2010.

Inne zmiany i ulepszenia

  • Zastąpiono w rejestrze dostaw i zestawieniu rejestrów dostaw ogólne nazwy stawek - „podstawowa”, „obniżona” i „superobniżona” - oznaczeniami jakie występują w deklaracji VAT-7 - tj. (odpowiednio) „22% albo 23%”, „7% albo 8%” i „3% albo 5%”.
  • Pola nazwy i adresu w oknie kontrahenta można wypełnić danymi z VIES - podobnie jak to było już wcześniej możliwe w oknie rejestrowanego dokumentu oraz w oknie faktury.
  • Przy wyborze plików w formacie KS-FKW-XML (pliki z programów firmy KAMSOFT), które mają być importowane do TaxPro, można zaznaczyć czy mają być importowane dokumenty sprzedaży. Chodzi o to, że trafność importu takich dokumentów zależy od konfiguracji programu aptecznego, i w niektórych przypadkach lepiej zarejestrować sprzedaż „ręcznie” - na podstawie raportów z kas fiskalnych.

DATA PUBLIKACJI: 2013-01-28 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.