Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Programy dla budownictwa
1
VIKING
SZACOWANIE WARTOŚCI INWESTYCJI
I ROBÓT BUDOWLANYCH

 • Łatwe i szybkie wyliczanie WKI oraz PKRB i PKPP
 • Tworzenie kosztorysów uproszczonych
 • Współpraca z cennikami (w tym Intercenbud)
 • Współpraca z programami do kosztorysowania (Norma PRO)Program komputerowy Viking to niezastąpione narzędzie do szybkiego i prawidłowego szacowania wartości inwestycji i zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami Unii Europejskiej.

Viking ułatwi potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o dofinansowanie z  budżetu państwa oraz ze środków unijnych, a uczestnikom procesu budowlanego właściwe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
 
Przeznaczenie programu:
 • określanie wartości kosztorysowej inwestycji, przy sporządzaniu programu inwestycji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • szacowanie wartości zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 • sporządzanie kosztorysów metodą uproszczoną
 • sporządzanie harmonogramów rzeczowo – finansowych do wniosków o dofinansowanie inwestycji (biznes plan, studium wykonalności)
 • udokumentowanie wielkości środków, przy ubieganiu się o kredyt bankowy na realizację inwestycji
 • określanie budżetu inwestycji
 • ocena opłacalności inwestycji
 • określanie nakładów przy sporządzaniu planów inwestycyjnych
Możliwości programu:
 • korzystanie ze wszystkich dostępnych na rynku cenników robót, asortymentów robót, obiektów: WKI, BCO, BCA, BCD, BCI, ICR i in.
 • wczytywanie danych bezpośrednio z kosztorysów Norma i innych programów do kosztorysowania dostępnych na polskim rynku
 • wczytywanie danych z wycen innych inwestycji
 • określanie wartości za pomocą wskaźników cenowych wartościowych i relatywnych
 • metoda uproszczona, pośrednia i szczegółowa wyceny
 • elastyczne dzielenie kosztów pomiędzy obiekty
 • określanie wskaźników techniczno – ekonomicznych
 • stosowanie współczynników korygujących
 • łatwość aktualizacji kosztów przy zmianie cen źródłowych
 • uwzględnienie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
 • pobieranie kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 • wielowalutowość
 • możliwość nieograniczonej modyfikacji wyceny w dowolnym momencie jej sporządzania
 • nieograniczona ilość poziomów zagłębień danych
 • sporządzanie wydruków różnego rodzaju dokumentów wyceny
 • współpraca z programem do kosztorysowania Norma
Cechy programu:
 • najnowsza technologia informatyczna
 • funkcjonalny i wygodny interfejs
 • drzewiasta struktura danych kosztowych
 • rozbudowany system pomocy kontekstowej
 • wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 • wykorzystuje doświadczenia twórców programu Norma
Program Viking przeznaczony jest dla:
 • inwestorów publicznych, a w szczególności:
  • urzędów administracji państwowej
  • urzędów miast i gmin
  • urzędów powiatowych
  • samorządów województwa
  • zarządów miejskich i komunalnych
  • jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych
  • państwowych i samorządowych funduszy celowych
oraz:
 • osób i firm, zajmujących się kosztorysowaniem i wyceną inwestycji
 • ubiegających się o kredyty lub środki pomocowe
 • firm projektowych
 • inwestorów „niepublicznych”, dla określenia budżetu inwestycji
Galeria publikacji
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.