Mapa serwisu Sklep Konto klienta
O Projekcie
Strona główna  >   Projekt EFRR  >  O Projekcie

"Rozwój Adad Systems poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT i wdrożenie usług on-line"

Celem głównym projektu jest wykorzystanie zaawansowanych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych do usprawnienia realizacji procesów biznesowych w Adad Systems poprzez świadczenie usług on-line. Jego realizacja poprawia stopień dostępu i wykorzystania narzędzi i technologii ICT przez klientów i pracowników firmy oraz przyczynia się do rozwoju infrastruktury i kompetencji niezbędnych do tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest dostęp do wielu usług dotychczas wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem firmy w godzinach jej pracy lub znacznego zaangażowania czasu klientów i pracowników. Wdrożenie projektu umożliwia niezwłoczną reakcję na wszystkie trafiające do firmy zlecenia oraz bieżące śledzenie ich realizacji.

Nowy proces świadczenia usług będący wynikiem realizacji projektu zakłada:

 1. kompleksową obsługę klienta on-line (wszystkie usługi dostępne 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu),
 2. rozszerzenie świadczonych usług o nowe funkcjonalności.

W tym celu główne, dotychczas świadczone usługi zyskują swe odpowiedniki świadczone w formie elektronicznej:

 1. sprzedaż oprogramowania i sprzętu komputerowego - odpowiednik w postaci e-sprzedaży,
 2. aktualizacja oprogramowania - odpowiednik w postaci e-aktualizacji oprogramowania,
 3. usługi IT - odpowiednik w postaci e-usług IT, gdzie dodatkowo wprowadzone są:
  1. e-baza wiedzy dotycząca prawa działalności gospodarczej, podatków, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  2. e-pomoc on-line zapewniająca skuteczne rozwiązanie zgłoszeń dotyczących użytkowanego oprogramowania.

Dostęp do wszystkich usług świadczonych odtąd w formie elektronicznej zapewnia Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK). Biuro odpowiada na wszystkie potrzeby zgłaszającego się i potencjalnego klienta. Klienci/użytkownicy e-BOK oraz/lub pracownicy obsługi zyskali dostęp do następujących głównych grup funkcjonalnych:

 1. Interaktywne konto klienta. Dzięki korzystaniu z unikalnego konta każdy klient może swobodnie i w pełni korzystać ze wszystkich udogodnień e-BOK. Interaktywne konto klienta zapewnia dostęp i obsługę następujących funkcjonalności:
  1. Sprzężenie konta klienta z e-Sklepem, e-BOK, bazą wiedzy i systemem CRM,
  2. Możliwość samodzielnego utworzenia konta przez klienta - po otrzymaniu potwierdzenia e-mail'em lub po zatwierdzeniu przez operatora,
  3. Informacja o stanie zobowiązań, w przypadku klientów z limitem kupieckim,
  4. Udostępnianie haseł dostępu i zarządzanie nimi dla wybranych e-usług, np. dostęp do bazy wiedzy ograniczony czasowo,
  5. Warunkowy dostęp do poszczególnych e-usług np. dla klientów z aktywnym abonamentem udostępnienie pobierania plików, pomoc techniczna HotLine, itp.
  6. Automatyczne powiadamianie e-mail'em o zbliżającym się terminie upływu abonamentu, ustalanie ilości dni do daty końca okresu abonamentu, formularz zamówienia/przedłużenia okresu obsługi,
  7. Warunkowe udostępnienie plików (aktualizacji posiadanych wersji oprogramowania) w zakresie nabytej usługi abonamentu lub po zakupie i opłaceniu produktu,
  8. Warunkowe udostępnienie procedury aktywacji (licencjonowania) programów po zakupie i opłaceniu produktu,
  9. Udostępnienie kontrahentowi (podgląd) wystawionych dla niego faktur (pdf, xml),
  10. Integracja konta użytkownika z kontem pocztowym założonym na firmowych serwerach w domenach „@taxpro.pl” „@puzzle.pl”,
  11. Umożliwienie konfigurowania adresu konta pocztowego przez kontrahenta z podziałem na wyróżnione grupy klientów i przypisanych im nazw domen (np. „@taxpro,pl” dla doradców podatkowych i biur rachunkowych),
  12. WebService umożliwiający współpracę z klientem w zakresie aktywacji, aktualizacji oraz komunikacji i przesyłania powiadomień - budowa kanałów RSS:
   1. publiczny - typowy kanał RSS z news'ami związanymi z produktami lub firmą,
   2. dostępu warunkowego - w zakresie aktywacji (licencjonowania) umożliwiający klientowi pobranie kodu aktywacji,
   3. dostępu warunkowego - w zakresie aktualizacji, za pomocą którego klient z aktywnym abonamentem uzyskuje dostęp do plików (aktualizacji oprogramowania, poprawki),
   4. kanał dostępu warunkowego - w zakresie dostępu do bazy wiedzy (prawo działalności gospodarczej, podatki, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
  13. Baza ogłoszeń skierowanych do klientów.
 2. e-Sklep on-line realizujący sprzedaż oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz elektroniczną aktualizację oprogramowania (e-aktualizacja oprogramowania) w oparciu o:
  1. Bazę produktów i usług - informacja o ofercie, cechach użytkowych produktów, modułach z jakich się składają, cenach;
  2. Kreator ofert handlowych - możliwość samodzielnego konfigurowania produktu lub usługi z wykorzystaniem dostępnych w bazie modułów;
  3. Koszyk on-line z kalkulatorem cenowym - propozycja cenowa w odpowiedzi na samodzielnie skonfigurowaną ofertę uzależniona od wybranej liczby stanowisk, modułów, okresu ważności abonamentu itp.,
  4. Możliwość dokonania e-płatności on-line za produkty (towary lub usługi) zamówione w e-sklepie i znajdujące się w koszyku,
  5. Możliwość śledzenia złożonego zamówienia i sprawdzania jego statusu,
  6. Uzyskiwanie powiadomienia e-mail'em o zmianie statusu zamówienia,
  7. Udostępnienie plików do pobrania (program, aktualizacja), udostępnienie aktywacji (licencjonowania), bezpośrednio po potwierdzeniu dokonanej płatności on-line (automatyczna synchronizacja z e-płatnościami lub przez operatora),
  8. Biuletyn towarowy dotyczący dostępnych produktów i usług,
  9. Moduł produktów i usług promowanych,
  10. Boksy reklamowe,
  11. Moduł nowości i promocji,
  12. System marży i masowej modyfikacji cen,
  13. System statystyk towarowych,
  14. Możliwość dynamicznego generowania kategorii produktów i usług,
  15. Możliwość dodawania produktów i usług do wielu kategorii,
  16. Możliwość powiązywania produktów i usług w zestawy lub grupy,
  17. Podział realizacji zamówień na etapy,
  18. System komentarzy dla produktów i usług,
  19. System zapytań on-line do produktów i usług,
  20. Możliwość dodawania zdjęć, filmów oraz plików do produktów i usług,
  21. System ewidencji punktów lojalnościowych z możliwością ich wymiany na towary promocyjne oraz jego zintegrowanie z bazą towarów promocyjnych.
 3. Integracja systemu e-sklepu z programem obsługi sprzedaży oparta o:
  1. Integracja składanych ofert i przyjmowanych zamówień z programem obsługi sprzedaży,
  2. Integracja kartoteki produktów (towarów lub usług) z programem obsługi sprzedaży,
  3. Integracja kartotek kontrahentów z programem obsługi sprzedaży,
  4. Integracja rozrachunków z programem obsługi sprzedaży lub programem księgowo-finansowym.
 4. Utworzenie platformy CRM. Dzięki poniższym funkcjonalnościom możliwa jest szybka i skuteczna obsługa wszystkich e-usług oraz pozostałych kontaktów zarówno ze strony klienta, jak i obsługi. Platforma gwarantuje najwyższy stopień satysfakcji klienta z obsługi a w jej skład wchodzą następujące funkcjonalności:
  1. Baza kontrahentów z kontem klienta uwzględniająca podział na grupy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, biura rachunkowe, partnerzy handlowi),
  2. Możliwość zakładania konta klienta przez operatora,
  3. Możliwość modyfikacji danych przez kontrahenta i operatora uwzględniająca historię zmian (okresy obowiązywania, dane historyczne, identyfikator osoby modyfikującej dane),
  4. Integracja bazy kontrahentów z serwerem telekomunikacyjnym Slican CCT 1668.EU (cyfrową centralą telefoniczną) - identyfikacja klienta poprzez identyfikację numeru dzwoniącego i automatyczne wywołanie jego konta,
  5. System ewidencji zleceń i kontraktów,
  6. System definiowania i kontroli realizacji zleceń,
  7. Baza szablonów procedur związanych z typami zleceń,
  8. Dynamiczna baza zadań związanych ze zleceniem,
  9. System planowania i podsumowywania wyników spotkań oraz wdrożeń produktów oparty o kalendarz systemowy sprzężony z systemem zleceń,
  10. Baza dokumentów płatniczych powiązanych z klientem,
  11. Kalendarz systemowy z terminarzem dla pracowników powiązany z bazą sal konferencyjnych i pojazdów służbowych,
  12. Odwzorowanie struktury funkcjonowania firmy z podziałem na działy/departamenty,
  13. System wizytówek pracowników,
  14. Dziennik korespondencji z systemem pozwiązywania wiadomości w wątki,
  15. Poczta systemowa,
  16. System statystyk, raportów i zestawień,
  17. Ewidencja stanu płatności faktur przez klienta,
  18. Baza dostawców z możliwością dodawania ofert,
  19. System alertów i przypomnień dla pracowników,
  20. Rejestracja danych kontaktowych związanych z pobieranymi wersjami demonstracyjnymi oprogramowania,
  21. Lista zakupionych przez kontrahenta produktów z informacją o dacie nabycia, numerze wersji, ilości stanowisk, zakresie modułów lub usług, parametrach abonamentu, ograniczeniach czasowych i innych,
  22. Możliwość zakładania konta użytkownika przez operatora,
  23. System uprawnień dostępu oparty o grupy uprawnień,
  24. Możliwość wysyłania e-Biuletynu informacyjnego na listy adresowe,
  25. Baza informacji o kontaktach z klientem oraz systemu notatek.
 5. Forum on-line. Ta grupa funkcjonalności umożliwia wykreowanie i rozwój społeczności związanej z oprogramowaniem oferowanym przez firmę. Dzięki poniższym funkcjonalnościom możliwe jest dotarcie do użytkowników i stworzenie im miejsca, w którym będą mogli swobodnie wyrażać swoje opinie, postulaty dotyczące usprawnień i rozwoju oprogramowania. Jest to także miejsc udzielania wskazówek i porad. Stworzenie forum ma kluczowe znaczenie, gdyż zapewnia skuteczną komunikację zwrotną ze strony użytkowników oprogramowania i daje firmie możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się sugestie. W ramach forum uwzględnione zostały następujące funkcjonalności niezbędne do jego sprawnego funkcjonowania:
  1. Grupy tematów,
  2. Wątki,
  3. Posty,
  4. Poziomy dostępu do informacji,
  5. System moderowania informacji wprowadzanych przez użytkowników,
 6. MultiCMS. Obecnie tworzenie interaktywnej witryny, która zapewnia skuteczną komunikację z klientem wymaga struktury strony zrozumiałej i przejrzystej oraz intuicyjnej w obsłudze. Jednocześnie struktura ta musi umożliwiać łatwe i szybkie zarządzanie wprowadzaną treścią, często przez różnych użytkowników. W tym celu powstał MultiCMS (Content Management System) - system zarządzania treścią. System jest zestawem aplikacji internetowych pozwalających na łatwe tworzenie witryny, ale przede wszystkim jej późniejszą aktualizację i rozbudowę nawet przez osoby nie posiadające umiejętności technicznych. Funkcjonalności jakie zawiera Multi CMS to:
  1. Główny serwis informacyjny o firmie i jej ofercie,
  2. Serwisy produktów generowane na zasadzie szablonów,
  3. Baza artykułów z systemem poziomów dostępu,
  4. Moduły publikacji WWW,
  5. Moduł aktualności WWW,
  6. Moduł Galerii on-line,
  7. Karty produktów,
  8. Formularz kontaktowy on-line,
  9. Mapa serwisu.
 7. e-Pomoc on-line. Grupa tych funkcjonalności umożliwia użytkownikowi/klientowi szybkie rozwiązanie wszystkich potencjalnych technicznych trudności związanych z efektywną obsługą i poprawnym funkcjonowaniem oprogramowania oraz procesem realizacji wszystkich e-usług. Usługa oparta jest o następujące funkcjonalności:
  1. Czat z obsługą techniczną,
  2. Możliwość zdalnego przejęcia ekranu komputera klienta przez obsługę techniczną,
  3. Warunkowy dostęp do najczęściej zadawanych pytań (FAQ),
  4. Zgłoszenie problemów (opis, identyfikacja sprzętu i oprogramowania systemowego komputera, wersji zakupionego oprogramowania oraz umożliwienie przesłania plików)
  5. Udostępnianie informacji o zmianach statusu zgłoszenia,
  6. Rejestrowanie uzyskanych od użytkowników uwag i sugestii dotyczących rozwoju oprogramowania.
 8. Pozostałe funkcjonalności. Mają one charakter uzupełniający w stosunku do wszystkich wskazanych powyżej. Są nimi:
  1. Backup on-line baz danych programu Puzzle/TaxPro przeznaczony dla użytkowników oferowanego oprogramowania, co stanowi skuteczne zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanej utraty danych,
  2. Możliwość dostępu przez klientów biura rachunkowego do wyników pracy udostępnionych za pośrednictwem strony www - dzięki tej funkcjonalności biura rachunkowe, które są np. użytkownikami programu TaxPro, mogą za pośrednictwem strony www udostępnić swoim klientom wyniki prowadzonej obsługi. Klient biura rachunkowego zyskuje szybki i praktycznie nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów generowanych dla niego przez biuro.
  3. Możliwość zdalnego wprowadzania dokumentów związanych z rejestrowanymi zdarzeniami gospodarczymi, za pośrednictwem strony www - ta funkcjonalność zakłada odwrotną interakcję w stosunku do poprzedniej.
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.