Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Artykuł
Strona główna  >   Projekt EFRR  >  Artykuł

Unia wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego

Rozmowa z Tomaszem Gałka inżynierem wsparcia technicznego w Adad Systems z Łodzi,
producencie „TaxPro” - oprogramowania dla kancelarii doradztwa podatkowego

Adad Systems realizuje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Co wiąże ten Projekt z doradztwem podatkowym?

Już sama nazwa Osi Priorytetowej IV: „Społeczeństwo informacyjne” i nazwa Działania IV.3: „e-Technologie dla przedsiębiorstw” wiąże się ściśle z tendencjami rozwoju kancelarii doradztwa podatkowego, które bardzo szybko adaptują do swojego warsztatu narzędziowego IT i środki komunikacji elektronicznej. Pierwsze tego przejawy były związane z wdrożeniem programu Płatnik. Doradcy szybko dostrzegli również zalety teletransmisji deklaracji ZUS. Kolejnym przykładem jest wykorzystywanie przez doradców podatkowych zasobów informacyjnych zawartych w bazach prawnych dostępnych on-line, takich jak np. NetTAX.pl. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, gdyż przy tak często zmieniających się przepisach prawa podatkowego dostęp do zmian i do interpretacji prawa podatkowego minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Doradcy podatkowi błyskawicznie dostrzegli zalety podpisu elektronicznego i już w 2003 roku wprowadzili do swoich legitymacji mikroprocesor, nośnik certyfikatu podpisu elektronicznego, przygotowując się do teletransmisji deklaracji podatkowych. Projekt e-Deklaracje realizowany przez Ministerstwo Finansów, również przy wsparciu UE, który w 2009 roku umożliwił powszechne przesyłanie deklaracji podatkowych był przez doradców podatkowych traktowany nie jako eksperyment, tylko zwyczajne narzędzie ułatwiające pracę i zwiększające przewagę konkurencyjną.

Jak Pan widzi miejsce kancelarii doradztwa podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym?

Doradcy podatkowi, wg mojej opinii, konsekwentnie budują swoje kompetencje w zakresie środków komunikacji elektronicznej i jestem przekonany, że będą dobrze przygotowani do wymiany informacji z administracją podatkową. Widać to np. po rozwoju strony internetowej KIDP i takich jej elementach jak portal społecznościowy mDoradca. Jednocześnie takie zjawiska społeczne jak fenomen Naszej Klasy, Facebook'a czy popularność portalu aukcyjnego Allegro wskazuje, że i klienci doradców podatkowych będą odbiorcami usług świadczonych on-line przez kancelarie doradztwa podatkowego.

Jak Projekt realizowany przez Adad Systems wpisuje się w oczekiwania doradców podatkowych?

Mamy to szczęście, że rozwój naszej firmy przebiegał równolegle z rozwojem doradztwa podatkowego w Polsce. Jej początki to wczesne lata dziewięćdziesiąte, czasy gdy powstawały biura rachunkowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców wcześniej opłacających podatki na zasadach ryczałtu spółdzielczego. Nasz pierwszy napisany dla DOS program o nazwie „TaxPro” wyliczał podatek dochodowy od osób fizycznych i wspierał prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Uczyliśmy się VAT razem z wszystkimi. Nasz program dla środowiska Windows wprowadziliśmy przed „Płatnikiem”. Jako jedni z pierwszych, bo już od początku 2009 roku umożliwiliśmy użytkownikom „TaxPro” teletransmisję deklaracji podatkowych. Doradcy podatkowi to bardzo dynamiczna i wymagająca grupa zawodowa. Poddawana na bieżąco swoistej „szkole przetrwania” związanej z dynamicznymi zmianami przepisów podatkowych, w taki sam sposób traktuje podmioty dostarczające jej narzędzi informatycznych. Nie jest przecież możliwe, aby podatnicy nie otrzymali informacji o wartości zobowiązania w podatku VAT za styczeń 2011 tylko dlatego, że ustawa wprowadzająca nowe stawki lub zasady funkcjonowania tego podatku ukazała się w drugiej połowie grudnia. Nasza wiedza to wiedza użytkowników stosujących nasze narzędzia informatyczne w codziennej pracy swoich kancelarii doradztwa podatkowego. To są nasi najlepsi konsultanci. Przez lata współpracy poznaliśmy oczekiwania doradców podatkowych i staramy się im sprostać również w Projekcie.

Jakie konkretnie korzyści będą mieli doradcy podatkowi z realizacji Projektu?

Nie tylko doradcy, ale również podatnicy - klienci kancelarii doradztwa podatkowego oczekują usług on-line. Projekt wspiera możliwość udostępniania przez doradcę podatkowego podatnikowi informacji np. o wartości jego zobowiązania podatkowego 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, po zalogowaniu się na stronę www Projektu. Oczywiście, ze względu na obowiązki wynikające z treści art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym przykładamy szczególną wagę do poufności tego rodzaju kanału dostępu do danych i rozwiązanie to jest audytowane przez specjalistów mających Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Policję. Inne zalety Projektu to możliwość realizacji pełnego procesu zakupu oprogramowania przez e-Sklep z e-Płatnościami, jego e-Aktywacji, czyli pozyskania kodów dostępu do pełnych wersji programów jak i e-Aktualizacji realizowanej on-line w ramach e-Abonamentu. Nasze oprogramowanie ma wśród użytkowników opinię przyjaznego w stosowaniu, ale dla komfortu pracy z nim zapewniliśmy w Projekcie dostęp do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) i do e-Bazy wiedzy na temat funkcjonalności „TaxPro” przydatnej zwłaszcza dla pracowników kancelarii doradztwa podatkowego. Istotnym uzupełnieniem e-Usług realizowanych w Projekcie jest dostęp do bazy wiedzy o przepisach prawa podatkowego realizowany w porozumieniu z czołowym dostawcą w tym zakresie.

Czy Projekt też wprowadza udogodnienia w pracy inżyniera wsparcia technicznego jaką Pan wykonuje?

Dzięki Projektowi ja i moi koledzy z tzw. HotLine dysponujemy dodatkowymi narzędziami wspierającymi kontakt z użytkownikami. Po wybraniu Infolinii 801 000 123 cyfrowa centrala przekazuje numer telefonu dzwoniącego do naszego systemu Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM), ten identyfikuje użytkownika i udostępnia informację o istocie poprzedniego kontaktu lub zaawansowaniu realizacji zlecenia serwisowego. Udostępnienie usługi LiveChat daje nam możliwość kontaktu on-line jak w komunikatorze Internetowym. Kolejnym narzędziem zastosowanym dzięki Projektowi jest możliwość tzw. przejęcia pulpitu użytkownika i zdalne świadczenie usług serwisowych bezpośrednio na komputerze w odległej miejscowości.

Kiedy nastąpi udostępnienie doradcompodatkowym efektów realizacji Projektu?

Pełne, w pierwszym kwartale 2011 roku, ale niektóre funkcjonalności będą dostępne już od 1 stycznia. Ta data będzie się również wiązała z udostępnieniem aktualizacji programu „TaxPro” wynikającej ze zmiany stawek VAT, która już teraz jest gotowa do dystrybucji. Liczymy, że w tym gorącym okresie zmian w VAT Projekt ujawni swoje zalety z korzyścią dla doradców podatkowych użytkujących „TaxPro”.

Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.