Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Projekt EFRR
Strona główna  >  Projekt EFRR

Informujemy,że uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1559/09z dnia 16 września 2009 r,
nasz wniosek, nr WND-RPLD.04.03.00-00-031/09, o dofinansowanie projektów w zakresie

Osi Priorytetowej: „IV Społeczeństwo informacyjne,”
Działanie IV.3: „e-Technologie dla przedsiębiorstw”

„Rozwój Adad Systems poprzez wykorzystanie nowoczesnych
narzędzi ICT i wdrożenie usług on-line”

został wyłoniony do dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Informacje
podatki
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
fax. 42 61 15 859
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.