Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 18.9.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 18.9.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 18.9

Dzielenie limitu przychodów z najmu opodatkowanych stawką 8,5%

Od 1 stycznia 2018 roku dla przychodów z tytułu umowy najmu zawieranej poza działalnością gospodarczą istnieje limit kwotowy 100 tys. zł przychodu warunkujący możliwość stosowania stawki ryczałtu 8,5%. Dla przychodów powyżej tego limitu obowiązuje stawka 12,5%. W przypadku osiągania przez małżonków takich przychodów z najmu, limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków (art.12 ust.1 pkt 3 lit a i ust. 13 ustawy).

Ponieważ małżonek podatnika (właściciela) może być rozliczany poza Puzzlami, nie jest możliwe automatyczne kontrolowanie przekroczenia limitu przez parę małżonków. Dlatego umożliwiamy określenie jaki procent limitu ma przypadać na podatnika (właściciela). Małżonkowie mogą w trakcie roku prognozować przychody i zdecydować czy dzielą limit po połowie, czy w jakiejś innej proporcji.

To, jaka część limitu przypada na podatnika, podaje się na zakładce „PIT – ryczałt” okna edycji danych właściciela. Domyślnie jest to 100%. Edycja tej wartości jest możliwa po wybraniu roku nie wcześniejszego niż 2018. Ustawiony udział w limicie 100 tys. zł, jest uwzględniany w miesięcznym albo kwartalnym obliczeniu podatku, oraz w PIT-28.

Jeśli w przyszłości ustawowy limit zmieni się ze 100 tys. zł na inną wartość, to procentowy udział w limicie będzie się odnosił do tej nowej wartości (oczywiście po odpowiednim zaktualizowaniu programu).

Podawanie podstawy zwolnienia od podatku w JPK_FA

Urzędy skarbowe chcą by podawać w JPK_FA podstawę zwolnienia od podatku. Chodzi zarówno o wskazanie jednej z trzech kategorii podstaw:

  1. przepis ustawy o podatku od towarów i usług lub aktu wydanego na jej podstawie,
  2. przepis dyrektywy 2006/112/WE,
  3. inna podstawa prawna,

jak i dokładnego podania o jaki przepis albo inną podstawę prawną chodzi.

Program uzyskuje te informacje z pola uwag na fakturze.
Jeśli w uwagach występuje tekst „2006/112/WE”, to przyjmowane jest, że podstawą zwolnienia jest ten przepis dyrektywy. W przeciwnym razie, podstawą zwolnienia jest ustawa lub akt wydany na jej podstawie, chyba że w uwagach (np. na końcu) występuje tekst „(P_19C w JPK_FA)”. Wtedy przyjmowane jest że chodzi o inną podstawę prawną. W każdym z tych trzech przypadków za dokładny opis podstawy zwolnienia przyjmowany jest fragment uwag od początku do pierwszego średnika (kropka może występować w skrótach), ale nie więcej niż 256 znaków (ograniczenie nałożone przez schemat JPK_FA).

Zmiany w Archiwizatorze

  • Archiwa baz danych, których restrukturyzacja zakończyła się niepowodzeniem, są specjalnie oznaczane i nie są proponowane do odtworzenia. Można tworzyć takie archiwa, ale tylko po to, by je ewentualnie przesłać do hotline'u.
  • Nowa opcja w menu „Narzędzia” – „Zbadaj właściwości archiwum”. Po jej wybraniu i wskazaniu plik archiwum, wyświetlane są informacje czy jest to archiwum całej bazy danych (podana jest ścieżka do niej), firmy (podana jest jej nazwa i NIP) czy właściciela (podane jest jego imię, nazwisko i NIP), jaka jest wersja zarchiwizowanej bazy danych, oraz data i godzina utworzenia archiwum. Jeśli przed archiwizacją baza była restrukturyzowana z niepowodzeniem, to informacja o tym też jest wyświetlana.
  • Lista archiwów proponowanych do odtworzenia ma dodatkową kolumnę - wersję bazy danych w archiwum. Jest też możliwość zaznaczenia czy mają być podpowiadane tylko archiwa z wersją zgodną z tą, którą ma baza docelowa, ewentualnie również bez wersji (takie archiwa bez wersji powstawały wskutek błędu; błąd został teraz usunięty). To zaznaczanie działa analogicznie jak zaznaczanie, że zgodne mają być nazwa, NIP lub folder.
  • Przy pierwszym uruchomieniu Archiwizatora opcja „Dopisz datę w nazwach nowych archiwów” w menu „Ustawienia” jest domyślnie zaznaczona.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Pole jednostki miary w oknach modułu fakturowania i kolumnę jednostki miary na wydrukach faktur poszerzono tak, by zmieściła się w nich jednostka „doba”.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-19 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.