Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 18.10.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 18.10.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 18.10

Nowe wzory PIT-28 i załączników

Program dostosowano do nowych wzorów elektronicznych i formularzy POLTAX: PIT-28(21), PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), oraz wzorów elektronicznych PIT-2K i ORD-ZU, obowiązujących za rok 2018.

Zmiany w PIT-28 i PIT-28/A są związane głównie z wprowadzeniem stawki ryczałtu 12,5%.

W naszym programie wszystkie przychody z najmu rejestruje się ze stawką 8,5%; stawki 12,5% podczas rejestracji w ogóle nie widać. Dotyczy to zarówno rejestracji zdarzeń gospodarczych w obsługiwanych firmach, jak i wprowadzania przychodów miesięcznych w źródłach przychodów. Program sam potem oblicza, uwzględniając limit przychodów z najmu określony na stronie „PIT - ryczałt” okna danych właściciela, jaka część z tak zarejestrowanych przychodów ma być opodatkowana stawką 12,5% i wykazana jako taka w obliczeniu ryczałtu i w PIT-28.

Przedsiębiorstwo w spadku składa PIT-28S a nie PIT-28. Dla PIT-28S jest osobny wzór dokumentu elektronicznego. Formularz POLTAX jest ten sam, ale skreśla się na nim oznaczenie „PIT-28”, nie wypełnia niektórych pozycji (np. adresu podatnika) i nie dołącza PIT/D ani PIT-2K. W naszym programie przedsiębiorstwo w spadku jest tworzone i obsługiwane tak jak właściciel; trzeba tylko zaznaczyć pole „Przedsiębiorstwo w spadku” na stronie „Dane personalne” okna danych właściciela. Dla takiego właściciela tworzony jest PIT-28S a nie PIT-28.

Zmienione obliczenie ryczałtu

Obliczenie ryczałtu zostało dostosowane do nowego wzoru PIT-28. W oknie i na wydruku obliczenia ryczałtu za okresy roku 2018 i następnych jest nowa kolumna - dla stawki 12,5%. Ta kolumna jest wypełniana począwszy od wiersza podsumowania przychodów z różnych źródeł (w przypadku jedynego źródła - już w jego wierszu), w przypadku przekroczenia limitu przychodów z najmu opodatkowanych stawką 8,5%.
Kolumny dla poszczególnych stawek ryczałtu są odtąd uporządkowane tak jak w PIT-28 od najniższej do najwyższej stawki.

W ciągu całego 2018 roku z wielu miarodajnych źródeł (m.in. z Krajowej Informacji Podatkowej) uzyskiwaliśmy potwierdzenie, iż limit przychodów z najmu opodatkowanych stawką 8,5% należy stosować do przychodów po dokonaniu odliczeń. Po ukazaniu się w listopadzie 2018 roku nowego wzoru zeznania PIT-28 przeważają jednak opinie iż limit ten dotyczy przychodów z najmu przed dokonaniem odliczeń. Zmieniamy zatem algorytm obliczeń. Może to spowodować różnicę w obliczanym miesięcznie lub kwartalnie podatku względem obliczeń dokonywanych poprzednią wersją programu, ale tylko w przypadku gdy przychody z najmu przekraczają ww. limit i dokonuje się odliczeń od przychodów w ciągu roku.

Nowy wzór PIT-11

Program dostosowano do nowego wzoru elektronicznego i formularza POLTAX PIT-11(24), obowiązujących za rok 2018.

Ponieważ informacja PIT-11(24) jest składana również przez rolników w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pomocy przy zbiorach, zamiast NIP płatnika może zawierać PESEL. Program umieszcza w PIT-11(24) numer PESEL zamiast NIP jeśli firma jest osobą fizyczną i w danych tej osoby (tj. właściciela) nie ma podanego NIP, a jest podany PESEL.

W PIT-11(24) jest nowa część F, w której wykazuje się przychody z tytułu umów o pomocy przy zbiorach, o których mowa w art. 20 ust. 1 ust.. Wszystkie pozycje tej części (cztery pola kwotowe i opisy trzech z nich) można wypełnić w oknie PIT-11(24). Pola do wprowadzania opisów są dostępne gdy kwoty, których dotyczą, są niezerowe.

W części, w której wykazuje się przychody zwolnione od podatku (G), jest nowa pozycja, dotycząca przychodów z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. To pole można wypełnić w oknie PIT-11(24).

Jeśli firma jest osobą fizyczną, a w danych tej osoby jest zaznaczone, że to przedsiębiorstwo w spadku, to na wydruku PIT-11(24), po imieniu, nazwisku i dacie urodzin właściciela, będzie dopisek „w spadku” - zgodnie z instrukcją na końcu PIT.

Nowy wzór PIT-8AR

Program dostosowano do nowego wzoru elektronicznego i formularza POLTAX PIT-8AR(7), obowiązujących za rok 2018.

Ilość wierszy deklaracji prawie się podwoiła. Zmieniła się też ich kolejność. Ryczałt od umów o dzieło i zleceń z rezydentami jest teraz wykazywany nie w wierszu „Inne należności”, lecz w wierszu „Umowy wg art. 13 pkt 2 i 5-9”.

Jeśli firma jest osobą fizyczną, a w danych tej osoby jest zaznaczone, że to przedsiębiorstwo w spadku, to na wydruku PIT-8AR(7), po imieniu, nazwisku i dacie urodzin właściciela, będzie dopisek „w spadku”.

Nowy wzór PIT-4R

Program dostosowano do nowego wzoru elektronicznego i formularza POLTAX PIT-4R(8), obowiązujących za rok 2018.

Przywrócono wiersze usunięte w PIT-4R(7), zmieniono kolejność pozostałych.

Jeśli firma jest osobą fizyczną, a w danych tej osoby jest zaznaczone, że to przedsiębiorstwo w spadku, to na wydruku PIT-4R(8), po imieniu, nazwisku i dacie urodzin właściciela, będzie dopisek „w spadku”.

Nowa skala podatkowa (wer. 18.10.12)

Program dostosowano do skali podatkowej obowiązującej w roku 2019.


DATA PUBLIKACJI: 2019-01-02 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.