Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Aktualizacja 19.2 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 19.2.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 19.2

Uwaga:
Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych. Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Nowe wzory VAT-7(19) i VAT-7K(13)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych VAT-7(19) i VAT-7K(13), które stosuje się od początku 2019 r. Udostępniamy również odpowiednie formularze PDF, choć ww. deklaracje składa się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dlatego nasze formularze mają uproszczoną formę – nie mają szarego tła.

Zmiany w rejestracji złych długów

Niektóre Urzędy Skarbowe chcą by w plikach JPK_VAT wyszczególnione były wszystkie pozycje zestawień „Analizy” -> „Zestawienia VAT” -> „Złe długi” -> „Wierzytelności” -> „Korekta” i „Uregulowane po korekcie”. Do tej pory rejestrowane były poleceniem „Księguj” tylko sumy tych zestawień dla poszczególnych stawek VAT. Odtąd można opcjonalnie zarejestrować po jednym dokumencie dla każdej pozycji zestawienia, z datą końca okresu za który sporządzono zestawienie. Zamiast dotychczasowego polecenia „Księguj” w oknie zestawienia są dwa polecenia:

  • „Księguj podsumowanie”, które działa jak dotychczasowe „Księguj”,
  • „Księguj wszystkie pozycje” - powodujące zarejestrowanie po jednym dokumencie dla każdej z pozycji zestawienia.

Zmiany w obliczaniu proporcji obrotów

Dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy, dają prawo do obniżenia podatku należnego. Przy obliczaniu proporcji obrotów za rok 2018 i następne dostawy takie są teraz dodawane do obrotu dającego prawo do obniżenia podatku należnego.

Rozliczanie netto proporcją obrotów

Niektóre urzędy skarbowe chcą by proporcja obrotów stosowana była w VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT nie tylko do obliczania podatku naliczonego, ale również do kwot netto, od których go naliczono. W związku z tym w oknie „Proporcja obrotów” znajduje się odtąd kratka „Stosuj również do wartości netto nabyć”, której zaznaczenie powoduje, że w roku, na który jest prognozowana proporcja, w VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT kwoty netto nabyć są również proporcjonalnie zmniejszone.

Rozliczanie miesięczne metodą kasową

Zgodnie z art. 99 ust. 3a pkt 1, podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne (a nie kwartalne) przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została ich rejestracja jako czynnych podatników VAT. W związku z tym udostępniona została w programie nowa wartość ustawienia „Jak rozliczać” na stronie „Forma opodatkowania” okna danych firmy. Ta wartość to „miesięcznie, kasowo”.
Dotychczas wybór „metodą kasową” (oznaczający wybór rozliczeń kwartalnych) zmienia nazwę na „kwartalnie, kasowo”.

Inne ulepszenia i zmiany

  • (wer. 19.2.5) Poprawiono problem z wyliczaniem strat w załączniku PIT/M. Zamiast strat podawane były koszty.
  • (wer. 19.2.6) W PIT-36 poz. 323, 324 wypełniane tylko przy niezerowych poz. 325, 326.
  • (wer. 19.2.6) W PIT-36 poz. 194, 195 wypełniane tylko w przypadku zmniejszenia straty.
  • (wer. 19.2.6) W PIT-11 zaktualizowany limit kosztów z tytułu praw autorskich.

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-14 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.