Mapa serwisu Sklep Konto klienta
Uaktualnienie programu Norma EXPERT 5.2.400
Lista najważniejszych zmian w programie

Program główny:
 • Dodano nowe filtry pozycji:
  • Ze znacznikiem
  • Bez nakładów
 • Ułatwiono wprowadzanie cen w kolumnie „Cena wpisana” – w trybie edycji zaznaczany jest cały tekst.
 • Rozbudowano mechanizm sortowania katalogów w oknie „Wstawianie pozycji do kosztorysu”.
 • Przywrócono zapamiętywanie układu kolumn na karcie „Przedmiar” i „Kosztorys”.
 • Poprawiono działanie mechanizmu dodawania nazw RMSO do opisów pozycji.
 • W oknie „Zapisz jako” dodano opcję „Zapisz pliki wybranego typu”.
 • Umożliwiono podgląd numeru seryjnego przy otwieraniu plików KSTX, PRDX, KST i PRD.
 • W opcjach programu, na zakładce „Opcje kosztorysu” został dodany przycisk o nazwie „Wczytaj fabryczne programu” dostępny przy definiowaniu narzutów.
 • Został zmodyfikowany mechanizm zapisywania kopii awaryjnej kosztorysu.
 • Poprawiono mechanizm przypisywania cech w kosztorysie.
 • Umożliwiono wyświetlanie w oknie „Wstawianie pozycji do kosztorysów” plików w formatach KSTX i ATH.
 • Usprawniono wybieranie poziomu cen w oknie „Lista cenników”.
 • W oknie „Wstawianie pozycji do kosztorysu” są teraz czyszczone pola: „Opis” i „Podstawy” przy nawigacji po katalogach.
 • Dodano prezentację nieaktywnych wariantów w panelu kosztorysu.
 • Przywrócono wyszukiwanie wg dostawców.
 • Przyspieszono wstawianie pozycji do kosztorysu.
 • Zmieniono prezentacje w oknie „Lista cenników” na karcie „Pozycje” - domyślnie rozwinięte są cenniki jednostkowe pozycji.
 • Została dodana prezentacja pełnego wyrażenia (z komentarzem) dla obliczeń pomocniczych kosztorysu.
 • Przy wprowadzaniu odwołań do obmiarów innych pozycji w podpowiedziach pojawia się teraz „j.m.”.
 • Poprawiono prezentacje materiałów pomocniczych na widoku „Nakłady > Materiały > Działami”.
 • Zostały zmienione domyślne szablony narzutów (kosztorys inwestorski).
 • Zmieniono działanie filtru „poz.=0zł” – teraz wyświetlają się również pozycje bez obmiaru.
 • Przypisywanie cech do RMSO na karcie kosztorys.
 • Został rozbudowany edytor RTF (Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu, Charakterystyka obiektu).
 • Poprawiono zachowanie kosza w menedżerze katalogów.
 

Import PDF:
 •  Modyfikacje importu z plików wydruków w formacie PDF:
  • nie wczytywały się wszystkie polskie znaki,
  • poprawiono rozpoznanie zmodyfikowanych pozycji czasu pracy rusztowań,
  • umożliwiono import kosztorysów uproszczonych z programu Zuzia,
  • przy imporcie przedmiarów z programu Rodos zamieniany jest znak „/” na „-” przed numerem pozycji.

Wydruki:
 • Rozbudowano sterowanie podsumowaniem pozycji w wydruku kosztorysu szczegółowego.
 • Poprawiono ustawianie dokładności prezentacji w kolumnach RMS na wydruku kosztorysu.
 • Umożliwiono zaznaczenia kilku działów do wydruku w parametrach kosztorysu.
 • Z podstawy pozycji usuwane są dopiski „Uproszczona" na wydrukach kosztorysu.
 • Poprawiono wyświetlanie mapy podglądu wydruku.
 • Został dodany przycisk „Edytuj zestawy” na wstążce poleceń karty „Wydruki”.
 • Dodano opcję „Nazwa działu >Nazwa zestawu” w oknie edycji nagłówka i stopki stron wydruku.
 • Poprawiono odświeżanie po zmianie szerokości marginesów na karcie „ Wydruki”.
 • Dodano wydruk opisów obmiarów i wyliczonych wartości wierszy obmiarowych w wydrukach kosztorysów.
 • Został umożliwiony wydruk na całej stronie obiektów i rysunków w przedmiarze.
 • Poprawiono działanie parametru „Zawsze pokaż dział” w opcjach wydruku „Tabeli elementów scalonych” i „Tabeli wartości elementów scalonych”.
 • Na karcie „Wydruki” w wstążce poleceń została dodana zakładka „Edycja danych” umożliwiająca edycję „Strony tytułowej”, „Charakterystyki obiektu”, „Klauzuli o uzgodnieniu kosztorysu”.
 • Poprawiono prezentację ilości w wierszu „RAZEM” na szczegółowych zestawieniach RMSO.
 

Import cenników:
 • Cennik BCO Promocja - zmieniony został format zapisu opisów z TXT na HTML.

Moduł "Wykopy":
 • Została poprawiona prezentacja liczb po przecinku w module „Wykopy”.
 
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

Uwaga! Ze względu na rozległe zmiany w katalogach (dane RMS i opisy) w wersji 5.2.400 aktualizacja polega na wymianie całej bazy KNR.

 • KNR-W 2-02 1023, 1038 - zmieniono dodatkową pozycję na podwójny obmiar w pozostałych pozycjach.
 • KNR-W 2-02, rozdziały 10-26 - dokładna korekta, wiele drobnych poprawek.
 • KNNR 2 1208, 1209 - wprowadzono modyfikacje – dodatki za grubość.
 • KNNR 1 - uzupełniono modyfikacje - dodatki za transport, zmianę grubości itp.
 • Ułatwiono dostęp do założeń przedmiarowania w wielu KNR m.in. z serii 4-XX, 5-XX, 7-XX, 13-XX.
 • KNR 2-02 0290 - wprowadzono dopisanie średnic prętów do pozycji po dokonaniu wyboru wariantu.
 • KNR 2-02 0218 - wprowadzono modyfikacje - zmiany grubości płyty.
 

DATA PUBLIKACJI: 2011-11-08 » Pozostałe aktualności
beta beta
beta beta beta
Kontakt
Grupa Adad
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Słowa kluczowe
adad, sage, athenasoft, eset, programy, oprogramowanie dla firm, systemy, usługi, księgowość, kadry, płace, faktury, kosztorys, programy do kosztorysowania, kosztorysowanie, normowanie, cenniki, bazy cenowe, antywirus, puzzle, taxpro, symfonia, forte, norma, intercenbud, nod32
»Na górę »Strona główna
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.